Апатин у Нацрту Регионалног просторног плана – изванредни потенцијали

Apatin

Јавно предузеће Завод за урбанизам Војводине израдило је Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине (РПП АПВ). Апатин се у Регионалном просторном плану помиње на више места. Између осталог, у Нацрту РПП-а наводи се изградња луке, саобраћајница итд.

Статус заштићеног подручја задржава, у периоду од 2021-2035, свакако, Специјални резерват природе „Горње Подунавље”, али и Споменици природе „Амерички платан код Сонте“, „Гинко у Апатину“, „Дивља крушка код Свилојева“ и „Шума Јунаковић”.

Према Нацрту Регионалног просторног плана, Апатин је категорисан као секундарна културна тачка Војводине са озбиљним туристичким и културним потенцијалима. Смештен је у трећу групу по развијености (недовољно развијене јединице локалне самоуправе), међу којима су још и Кањижа, Врбас, Оџаци, Бечеј, Опово, Нови Бечеј, Кула, Нови Кнежевац, Апатин, Србобран, Шид, Жабаљ, Чока, Ковин, Ириг и Пландиште. Та подручја наводе се као приоритетна у примени мера за регионални и равномерни просторни развој. Потребно је дефинисати нове законске оквире и стратешка документа и тиме створити најважније институционалне услове за успостављање регионалне мреже институција (регионалне развојне агенције, регионалне финансијске институције и тд.), које би представљале кадровску, организациону и програмску подршку свим регионима и подручјима Србије.

Нацрт посебно истиче „Горње Подунавље” и Бању Јунаковић међу пет дестинација са доминантном летњом понудом у Војводини. Бања Јунаковић спада у значајније бањске туристичке центре. Дестинација „Горње Подунавље” је важна и за прекограничну сарадњу АП Војводине са Хрватском и Мађарском, у погледу развоја туризма у оквиру постојећих и нових Еурорегиона сарадње.

Даље, у Нацрту се наводи да Дунав, као међународни пловни пут, даје изванредне могућности за развој пловидбе, теретног и путничког саобраћаја, а такође и за развој наутичког туризма. У Извештају стоји да су последњих двадесетак година марине и пристаништа за јахте и чамце све популарније и на унутрашњим водама, као и да пристаништа имају организован вез и сигурност пловних објеката. Апатинско пристаниште за јахте и чамце на 1401 км Дунава се наводи као једно од значајнијих. Апатин спада у дунавско-савски појас који има кључни развојни значај за Србију/АП Војводину и за интеграцију са земљама Европске уније. Према класификација лука на водним путевима у Апатину је у плану међународна лука која би, као лука од државног значаја, била организационо и оперативно интегрисана са одговарајућим логистичким центрима међународног и међурегионалног нивоа.

Апатин је на лоциран и на рути немоторног саобраћаја, међународне бициклистичке стазе (ЕуроВело – европска мрежа бициклистичких рута) и то руте 666, уз Дунав. За развој бициклистичког саобраћаја посебно су погодна подручја у заштићеним природним целинама (национални парк, специјални резервати природе), трасе напуштених пруга и др.

Из свега наведеног, јасно је да је општина Апатин у Нацрту препозната као локација са више различитих потенцијала, али на којима се мора додатно радити како би достигла одређене европске стандарде.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије