Апатин у Нацрту Регионалног просторног плана – изванредни потенцијали

Apatin

Јавно предузеће Завод за урбанизам Војводине израдило је Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине (РПП АПВ). Апатин се у Регионалном просторном плану помиње на више места. Између осталог, у Нацрту РПП-а наводи се изградња луке, саобраћајница итд.

Статус заштићеног подручја задржава, у периоду од 2021-2035, свакако, Специјални резерват природе „Горње Подунавље”, али и Споменици природе „Амерички платан код Сонте“, „Гинко у Апатину“, „Дивља крушка код Свилојева“ и „Шума Јунаковић”.

Према Нацрту Регионалног просторног плана, Апатин је категорисан као секундарна културна тачка Војводине са озбиљним туристичким и културним потенцијалима. Смештен је у трећу групу по развијености (недовољно развијене јединице локалне самоуправе), међу којима су још и Кањижа, Врбас, Оџаци, Бечеј, Опово, Нови Бечеј, Кула, Нови Кнежевац, Апатин, Србобран, Шид, Жабаљ, Чока, Ковин, Ириг и Пландиште. Та подручја наводе се као приоритетна у примени мера за регионални и равномерни просторни развој. Потребно је дефинисати нове законске оквире и стратешка документа и тиме створити најважније институционалне услове за успостављање регионалне мреже институција (регионалне развојне агенције, регионалне финансијске институције и тд.), које би представљале кадровску, организациону и програмску подршку свим регионима и подручјима Србије.

Нацрт посебно истиче „Горње Подунавље” и Бању Јунаковић међу пет дестинација са доминантном летњом понудом у Војводини. Бања Јунаковић спада у значајније бањске туристичке центре. Дестинација „Горње Подунавље” је важна и за прекограничну сарадњу АП Војводине са Хрватском и Мађарском, у погледу развоја туризма у оквиру постојећих и нових Еурорегиона сарадње.

Даље, у Нацрту се наводи да Дунав, као међународни пловни пут, даје изванредне могућности за развој пловидбе, теретног и путничког саобраћаја, а такође и за развој наутичког туризма. У Извештају стоји да су последњих двадесетак година марине и пристаништа за јахте и чамце све популарније и на унутрашњим водама, као и да пристаништа имају организован вез и сигурност пловних објеката. Апатинско пристаниште за јахте и чамце на 1401 км Дунава се наводи као једно од значајнијих. Апатин спада у дунавско-савски појас који има кључни развојни значај за Србију/АП Војводину и за интеграцију са земљама Европске уније. Према класификација лука на водним путевима у Апатину је у плану међународна лука која би, као лука од државног значаја, била организационо и оперативно интегрисана са одговарајућим логистичким центрима међународног и међурегионалног нивоа.

Апатин је на лоциран и на рути немоторног саобраћаја, међународне бициклистичке стазе (ЕуроВело – европска мрежа бициклистичких рута) и то руте 666, уз Дунав. За развој бициклистичког саобраћаја посебно су погодна подручја у заштићеним природним целинама (национални парк, специјални резервати природе), трасе напуштених пруга и др.

Из свега наведеног, јасно је да је општина Апатин у Нацрту препозната као локација са више различитих потенцијала, али на којима се мора додатно радити како би достигла одређене европске стандарде.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs