АПВ: Беповратних 19,6 милиона за развој ловства, за рибарство 20 милиона динара

Покрајински секретаријат за пољопривреду расписао је два нова конкурса, за развој и подизање нових рибњака, као и реконструкцију постојећих, на подручју Војводине. У оквиру конкурса за ловство биће додељено 19,6, а за рибарство 20 милиона динара.

Подршка покрајине за развој ловства подразумева суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавку живе дивљачи. Право учешћа на конкурсу имају корисници ловишта са територије АП Војводине.

Покрајина ће суфинансирати подизање нових и реконструкцију постојећих рибњака, на површини не мањој од хектар и не већој од сто хектара, који се налазе на територији Војводине. Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво они који се односе на производњу рибе – растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали. Kорисници средстава по овом конкурсу су правна лица са територије Војводине, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Секретаријат додељује бесповратна средства у обиму до 70 одсто укупне вредности земљаних радова без ПДВ-а. Преостали износ уговорених средстава обезбеђује корисник средстава. Целокупан износ ПДВ-а пада на терет корисника.

Kонкурс за ловство отворен је до 12. јула, за рибарство до 15. септембра.

Б. K.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Тагови:

Најновије