АПВ: До 70% субвенције за прераду млека и меса у 2021. години

Циљ конкурса je побољшање квалитета млека и меса, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу.

Предмет конкурса је суфинансирање потребне нове опреме у области производње и прераде меса и млека.

За реализацију конкурса предвиђен је укупан износ дo 15.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60 % од прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава: жене предузетнице и жене оснивачице правног лица, предузетнике и правна лица чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, оснивач правног лица млађи од 40 година, бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70 % од укупних прихватљивих трошкова ивестиције.

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.000.000,00 динара, односно 2.200.000,00 динара за подносиоце пријава: жене предузетнике и правна лица, предузетнике и правна лица чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, овлашћена лица у правном лицу млађа од 40 година.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 200.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 400.000,00 динара.

Суфинансираће се следеће инвестиције:

Сектор млеко:

 • Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека
 • Набавка опреме за чишћење, прање, дезинфекцију (стерилизацију) објекта, опреме, алата,уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
 • Набавка лабораторијске опреме(без стакленог прибора) за интерну употребу као део прерађивачког погона

Сектор Месо:

 • Набавка опреме за омамљивање, клање и обраду трупова
 • Набавка опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних производа животињског порекла који нису за исхрану људи
 • Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса
 • Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса
 • Набавка лабораторијске опреме(без стакленог прибора) за интерну употребу као део прерађивачког погона
 • Набавка опреме за чишћење, прање, дезинфекцију (стерилизацију) објекта, опреме, алата,уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу и за једну врсту производње (прерада меса или прерада млека).

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 • предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
 • правно лице: – привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.
 • земљорадничка задруга и сложена задруга носилац РПГ.

Специфични услови за учешће на конкурсу:

За прераду млека:

 • пољопривредна газдинства која недељно прераде максимално 5.000 литара сировог млека, односно годишње максимално 250.000,00 литара
 • пољопривредна газдинства морају имати ОДОБРЕН ОБЈЕКАТ у складу са Правилником о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла“ („Службени гласник РС“, број 111/17).

За прераду меса:

 • пољопривредна газдинства која недељно прераде максимум 2000 килограма, односно годишње максимално 100.000 килограма производа од меса
 • пољопривредна газдинства морају имати ОДОБРЕН ОБЈЕКАТ у складу са Правилником о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла“ („Службени гласник РС“, број 111/17).

Конкурс је отворен до 23.04.2021. године.Комплетан текст конкурса и осталу документацију, можете преузети у прилогу текста или ОВДЕ.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs
Претрага
Close this search box.