Бити медијатор у дискриминацији особа са инвалидитетом

Дискриминација је неједнако третирање, искључивање, односно, довођење у подређен положај појединаца или група људи који се налазе у истој, сличној или упоредивој ситуацији.
На пример, особа са инвалидитетом налази се у неједнаком положају у односу на особе које немају инвалидитет. Може је извршити свако и може се десити било где – на послу, у школи, у болници, на стадиону,у продавници, у поступку пред органом јавне власти, у суду, у градском превозу, на улици…
Дискриминација може бити директна или индиректна, намерна или почињена из незнања.
Друштво и држава спречавају дискриминацију пре свега начелима прописаним Уставом Републике Србије и законима. Држава активно спроводи такозване „мере и акције“ којима постиже једнакост у шансама, како би и особе са инвалидитетом могле да раде, уче, развијају своје таленте и вештине. Особе са инвалидитетом тако постају друштвено укључене и равноправне.
Последице било ког облика дискриминације су за дискримисана лица увек тешке, зато је овде погодна медијација. Циљ медијације у случајевима дискриминације је заустављање повређујућег понашања, као и спречавање његовог понављања где повређена особа може решавати проблем споразумно, мирним путем, јер је посупак хитан, брз, неформалан, поверљив (учествују само стране у пуступку и медијатор), једноставан, јефтин. Стране контролишу поступак и у сваком моменту преговарања могу да одистану.
Медијација је посебан метод решавања спорова који омогућава да стране у спору, путем преговора који се воде уз помоћ медијатора, заједнички пронађу конструктивно, обострано прихватљиво решење . Медијатор је лице са лиценцом, тј. које има дозволу за посредовање коју издаје Министарство правде.
Информишемо вас да организујемо онлине обуку за медијаторе која почиње 17. марта и траје 5 дана, а реализатор је Факултет политичких наука Београд.
Аутори обуке су:
-Проф. др Тамара Джамоња Игњатовић, специјалиста медицинске психологије, лиценцирана медијаторка, Факултету политичких наука у Београду,
-Др Вера Деспотовић, социјална радница, породична и психодрама терапеуткиња и специјалиста медијације, Факултет за медије и комуникацију
-Владан Јовановић, дипл. правник и специјалиста породичне медијације
Обуке су двоструко сертификоване (акредитоване) и у Министарству правде Републике Србије и акредитација у систему социјалне заштите.
Ако желите да постанете медијатор и посредујете у вансудским споразумима, можете се обратити до 16. марта, на тел. 063445800 или на мејл: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com.
Имајте у виду да и медијатор се може прикључи струком за Србију без дискриминације!
Виолета Стаменковић, дипломирани правник

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије