Влада одобрила извоз у Италију пшенице и кукуруза уговорених пре ступања забране на снагу

Влада

Влада Србије одобрила је извоз меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза у Италију, на основу уговора закључених пре ступања на снагу Одлуке о привременој забрани извоза основних пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво.

На данашњој седници, Влада Србије је усвојила Закључак којим се одобрава извоз меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза правним лицима који ове производе извозе у Републику Италију, на основу уговора закључених пре ступања на снагу Одлуке о привременојзабрани извоза основних пољопривредно-прехрамбених производа битних за становништво.

Влада је, како је саопштила, проценила да је извоз меркантилне пшенице неће изазвати поремећаје у функционисању пољопривредно-прехрамбеног сектора наше земље и неће угрозити прехрамбену сигурност становништва, а допринеће изградњи поверења и очувању добрих трговинских односа у региону.

На седници је усвојен и Акциони план за спровођење стратегије развоја правосуђа за период 2020 – 2025. године, у периоду од 2022. до 2025. године, којим се омогућава даље јачање државе, доступности правде и правне сигурности у сврху квалитетнор и ефикасног остваривања заштите права и слобода грађана и подизања нивоа поверења у правосудни систем.

Tај оперативни документ, наводи се, садржи мере за спровођење циљева планираних у Стратегији, а које се односе на јачање независности и самосталности, непристрасности, одговорности, стручности и ефикасности правосуђа, као и развој е-правосуђа.

Влада је донела одлуку о стицању статуса института од националног значаја за Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду за обављање истраживања у области биотехничких наука – пољопривреда и биотехнологија, а у циљу даљег развоја и унапређење општег фонда знања, подизање техничко-технолошког нивоа, валоризовање резултата истраживања и ширење научних сазнања, образовање и оспособљавање кадрова за научно-истраживачки рад.

Донета је и Одлука о утврђивању годишњег плана образовања одраслих у Србији за 2022. годину, након што је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, преко школских управа, од аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, привредних комора, удружења послодаваца, репрезентативних синдиката и других субјеката прикупило потребне податке.

“Планом су утврђене приоритетне образовне и радне области и активности образовања одраслих, при чему се водило рачуна о потребама тржишта рада, рационалном коришћењу постојећих образовних капацитета, броју кандидата, односно полазника образовања, развојним специфичностима пој единих подручја, циљевима и принципима образовања одраслих”, пише у саопштењу.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије