Влада усвојила више уредби

Vlada

На данашњој седници Влада је усвојила више уредби, закључака и одлука, саопштено је из Канцеларије за сарадњу с медијима Владе Србије.

Влада Републике Србије усвојила је на седници Предлог закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника, наводи се у саопштењу.

Додаје се да предложеним законским решењем се, пре свега, унапређује положај запослених намештеника за чије послове се захтева средње стручно образовање и стварају услови да се вредновање пратећих помоћно-техничких послова у државним органима у што већој мери уподоби вредностима упоредивих послова који обављају државни службеници у истом степену стручне спреме.

С обзиром на то да је основица за обрачун плата запослених намештеника у државним органима расла спорије од раста минималне зараде, основне плате намештеника, чија су радна места разврстана од четврте до шесте платне групе, остале су испод минималне зараде, каже се у саопштењу.

У питању су пратећи помоћно-технички послови као што су: правосудна стража, дактилографи, достављачи, курири, запослени на пријему и експедицији поште и други слични послови.

Финансирање лечења оболелих од ретких болести

На седници је усвојен и Закључак о начину финансирања лечења особа оболелих од ретких болести у 2022. години за шта је опредељено 3.700.000.000 динара, пише у саопштењу.

Подршка предузећима и предузетницима

Имајући у виду да је један од основних циљева системска подршка сектору микро, малих и средњих предузећа и предузетницима, почетницима у пословању као и женама предузетницама и младима, Влада Србије усвојила је сет уредби чијим је програмима обезбеђено је 2.500.000.000 динара подршке, додаје се.

Усвојена је Уредба о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години, како би се подстакле инвестиције привредних субјеката у ширење производње и јачање конкурентности, а са циљем отварања нових радних места.

Средства утврђена Програмом бесповратно се додељују предузетницима, микро, малим и средњим привредним субјектима и задругама.

На седници је донета и Уредба о утврђивању Програма подстицаја развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022. години.

Средства опредељена Програмом опредељена су за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Чланови владе усвојили су Уредбу о утврђивању Програма подстицаја развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2022. години. Због интересовања привредника, Програмом за 2022. годину је предвиђено да се старосна граница за могућност конкурисања помера са 30 на 35 година.

Влада Србије усвојила је Уредбу о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција, као и Уредбу о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2022. годину.

Очекивани ефекат подршке развоју пословне инфраструктуре у Србији је отварање око 1.000 нових радних места, каже се у саопштењу.

Подршка за стартапове

На седници је усвојена Уредба о утврђивању Програма подршке раду регионалних иновационих старап и смарт сити центара за 2022. годину, којом је у ове намене обезбеђено 55 милиона динара.

Усвојена је и Уредба о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2022. годину.

Циљеви Програма су системско унапређење иновационих капацитета градова и општина кроз свеобухватни приступ дигиталној трансформацији јавних услуга, привреде и друштва која треба да омогући одрживу, ефикаснију употребу ресурса, одговоран однос према животној средини и повећање квалитета живота грађана у областима безбедности, мобилности и транспорта, јавних и комуналних услуга и дигитализације у јавном сектору.

Новац за здравствене раднике

Влада Србије донела је одлуку да се једнократна новчана помоћ у износу од по 10.000 динара исплати здравственим радницима запосленим у здравственим установама из плана мреже здравствених установа и установи заједничких послова Института у Сремској Каменици, установама социјалне заштите за смештај корисника чији је оснивач Република Србија, односно надлежни орган Аутономне покрајине, здравстеним радницима запослених у заводима за извршење кривичних санкција, професионалним пропадницима Војске Србије на служби у војноздравственим установама, запосленима у Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије, као и здравственим радницима запосленим у Заводу за здравствену заштиту радника “Железнице Србије”.

Имајући у виду повећан обим посла и терет који здравствени радници сносе током пандемије коронавируса, Влада Србије донела је ту одлуку.

За објекте Бошњака у Прибоју

Чланови владе усвојили су Закључак којим се препоручује Електродистрибуцији Србије д.о.о. да изгради прикључке на дистрибутивни систем електричне енергије стамбених и помоћних објеката изграђених на основу Програма за повратак избеглих и расељених Бошњака из општине Прибој у периоду 1991. do 1999. године, без плаћања трошкова за прикључење.

С обзиром на то да је рок за реализацију Програма истекао у марту 2016. године, Oпштина Прибој доставиће списак објеката са доказима о њиховој изградњи како би се накнадно прикључили на дистрибутивну мрежу, закључује се у саопштењу Владе Србије.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs