Градско веће одобрило додатна средства за унапређење услова боравка деце у две основне школе

Gradsko veće Sombor

Градско веће Града Сомбора данас је одржало 95. седницу, на чијем Дневном реду се нашло 15 тачака.

Између осталог, чланови Градског већа прихватили су предлог Локалног акционог плана за младе Града Сомбора, за период од 2022. до 2025. године. У питању је стратешки документ Града Сомбора, у склопу којег су одређени приоритети, циљеви и активности у области унапређења положаја младих са подручја Града.

Локални акциони план за младе креиран је на основу резултата истраживања, које је реализовао Сомборски едукативни центар током друге половине 2021. године, а основна сврха ЛАП-а за младе је да постави и дефинише правце деловања Града Сомбора и релевантних носилаца активности у области унапређења положаја младих, те да дефинише очекиване резултате, као и индикаторе и механизме за евалуацију реализованих активности током трогодишњег периода.

Градско веће прихватило је и Извештај о раду Туристичке организације Града Сомбора за 2021. годину. У односу на активности и циљеве који су били утврђени Програмом рада за 2021. годину, може да се изведе закључак да Туристичка организација Града није била у могућности да у потпуности испуни планиране активности, како са становишта манифестација које је сама организовала, тако и када су у питању активности које су у вези са промоцијом и организацијом догађаја које су организовали други туристички субјекти, а све због епидемиолошке ситуације настале услед заразне болести ЦОВИД-19. Упркос пандемији, према званичним статистичким подацима Републичког завода за Статистику, Војводину је у 2021. години посетило 428.373 посетилаца, што је за 59,4% више него у претходној години. Што се тиче броја долазака страних туриста, дошло је до повећања од 103,4% (145.102 посетилаца). Укупан број ноћења се повећао за 54,3% (1.179.984 ноћења), у односу на 2020. годину, док је повећање ноћења иностраних туриста било чак 119,5% (388.611 ноћења). Највећи пораст туристичког промета у Републици Србији имали су градови Београд, Сомбор и Нови Сад. Највећи раст броја долазака туриста, у односу на претходну годину, у Београду је износио 83,7%, у Сомбору и Новом Саду 76,5%.

Предлог Локалног акционог плана за младе и Извештај о раду Туристичке организације наћи ће се пред одборницима на некој од наредних седница Скупштине Града.

На 95. седници одобрени су суфинансирање пројекта санације ученичких тоалета у ОШ „Братство-јединство“ Сомбор – друга фаза, у износу од 2.100.000,00 динара, као и суфинансирање пројеката санације подова кухиње и фискултурне сале у ОШ „Петар Кочић“ Риђица, у износу од 700.000,00 динара.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије