Градско веће прихватило Програм контроле ваздуха за 2022. и 2023. годину

Gradsko veće

Градско веће града Сомбора одржало је данас 77. седницу на чијем дневном реду се нашло 9 тачака.

Имеђу осталог, чланови Већа прихватили су Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Сомбора у 2022. и 2023. години. Према овом Програму пратиће се концентрације сумпор-диоксида (СО2), азот-диоксида (НО2) и суспендованих честица ПМ10 на мерном месту у улици XИИ Војвођанске ударне бригаде, током 365 дана у години, у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о заштити ваздуха. Обраду података вршиће акредитована стручна организација која испуњава прописане услове и поседује одговарајућу дозволу министарства надлежног за послове заштите животне средине, а која ће бити изабрана кроз поступак јавне набавке. Подаци о извршеним мерењима достављаће се Агенцији за заштиту животне средине и биће објављени на званичном сајту Града Сомбора. Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Сомбора у 2022. и 2023. години примењиваће се након добијене сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије.

Такође, прихваћена је и информација о завршеном поступку јавног надметања прикупљањем писаних понуда за давање у закуп градског грађевинског земљишта које се користи као пољопривредно земљиште у производној 2021/2022. години.

Градско веће дало је сагласност за продају непосредном погодбом имовине стечајног дужника „МЛИН-ОСТРА“ доо, а усвојени су и финансијски планови из области образовања, заштите животне средине, пољопривреде и руралног развоја, као и финансијски планови месних заједница, који су усклађени са Одлуком о буџету града за 2022. годину.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије