Донет Правилник о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

beba

Oпштинско веће oпштине Кула донело је Правилник о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу на основу којег се утврђују ближи услови, начин и поступак остваривања права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу из средстава буџета општине Кула.

Право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу могу да остваре партнери, односно пунолетна и пословно способна жена и мушкарац који воде заједнички живот, у складу са законом којим се уређују породични односи – супружници, односно ванбрачни партнери. Трошкови вантелесне оплодње обухватају трошкове неопходних лекова и поступка вантелесне оплодње у земљи и иностранству.

Финансијску помоћ за вантелесну оплодњу може да оствари пар, ако су кумулативно испуњени следећи услови:

 • да је жена, у моменту подношења захтева навршила 43 године живота, а да нема навршених 45 година живота;
 • да је пар претходно без успеха искористио право на лечење стерилитета из средстава обавезног здравственог осигурања;
 • да пар има држављанство Републике Србије;
 • да пар има пребивалиште на територији општине Кула најмање годину дана пре дана подношења захтева;
 • да пар испуњава здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију.

Захтев за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу подноси се Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Кула. Уз захтев за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу прилажу се следећи докази:

 • фотокопија личне карте за брачне/ванбрачне партнере или електронски очитана лична карта;
 • доказ да је пар претходно без успеха искористио право на лечење стерилитета из средстава обавезног здравственог осигурања;
 • уверења о држављанству Републике Србије пара (прибавља надлежно Одељење);
 • уверење о пребивалишту пара (прибавља надлежно Одељење);
 • извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава од стране два сведока да пар остварује заједницу живота (прибавља надлежно Одељење);
 • фотокопија медицинске документације да пар испуњава здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија;
 • предрачун трошкова вантелесне оплодње здравствене установе која ће спроводити поступак, а који гласи на име и презиме женског партнера, односно предрачун трошкова поступка вантелесне oплодње иностране здравствене установе, преведен и оверен од стране овлашћеног преводиоца.

Правилник можете преузети овде.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs