Држава поклања још 100 сеоских кућа вредности до 10.000 евра: Трећина младих који конкуришу долазе из града

Kuće na selu

Од почетка године купљено је 440 сеоских кућа за младе брачне парове, самохране мајке и појединце који су желели да остану да живе на селу или да се у њега преселе из града. За ту намену држава је издвојила 500 милиона динара.

Обезбеђена су и додатна средства од 395 милиона динара, а са тим новцем планирано је да се скући око 350 породица. У Палати Србија сутра ће бити потписано 100 уговора за куповину сеоског домаћинства.

Максималан износ за куповину куће је 1,2 милион динара, односно око 10.000 евра. Кроз програм који траје неколико година, кров над главом је добило око 6.000 одраслих људи и 3.000 деце.

Министар за бригу о селу Милан Кркобабић каже да је просек година породица или појединаца који су добили куће на селу испод 30, а да је посебно изненађење што трећина њих одлази из града у село да живи.

„То су млади људи, углавном високообразовани, предњаче даме. Обично раде послове од куће – програмери, пројектанти, маркетиншки стручњаци. Они се одлучују да крену новим путем. За мене је то охрабрујуће“, рекао је Кркобабић за Еуронеwс Србија.

До сада насељено 2.200 кућа

На конкурс за доделу сеоске куће могу да се пријаве држављани Србије који немају више од 45 година живота и који имају непрекидно пријављено пребивалиште на територији Србије од најмање три године. Кандидати не смеју имати имовину на своје име, односно не могу бити власници нити сувласници непокретности на територији Србије, изузев пољопривредног земљишта.

Један од услова је и да нису отуђили непокретност у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса, као и да у том периоду нису стекли непокретности, изузев пољопривредног земљишта. Услов за пријаву је и да нису осуђивани и да против њих није покренут кривични поступак, као ни истрага и да се против подносиоца пријаве не води извршни поступак.

Кроз програм (који траје неколико година) је до сада насељено 2.200 сеоских кућа. Нових 100 кућа са окућницом, за које се сутра потписују уговори, налазе се у 40 општинама и 79 села.

Кркобабић каже да је највеће интересовање за куће у селима у Војводини, а да је Бачка Паланка „шампион“.

„Бачко Петрово село је добило највише нових становника. Ту смо после седамдесетак купљених кућа добили и вртић. Село које је замирало одједном је оживело, функционише. Војводина са добром инфраструктуром је била мамац“, прича Кркобабић.

За конкурс 22 документа

Да би доказали испуњеност свих прописаних услова за учешће на јавном конкурсу, као и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом кандидати морају да доставе 22 документа. Осим обрасца пријаве и записника јединице локалне самоуправе о процени тржишне вредности сеоске куће, потребно је и уверење о држављанству подносиоца пријаве, које не сме бити старије од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса.

Од докумената је потребан и извод из матичне књиге рођених за подносиоца пријаве, који није старији од месец дана, фотокопија личне карте или очитана лична карта, уверење о пребивалишту за подносиоца пријаве, уверење о неосуђиваности Министарства унутрашњих послова, потврда надлежног суда да се против подносиоца пријаве не води кривични поступак, као ни истрага.

Неопходан је и доказ о брачној или ванбрачној заједници, а он подразумева извод из матичне књиге венчаних не старији од месец дана од дана објављивања јавног конкурса за супружнике, док је за ванбрачне партнере потребно оверити изјаву о ванбрачној заједници уз потпис два сведока, код јавног бележника.

Самохране мајке које се пријављују на конкурс морају да приложе извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или правноснажну судску одлуку о лишењу родитељског права, односно пословне способности другог родитеља или правноснажну одлуку суда или споразум о самосталном вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу у случају непознатог родитеља.

Кандидатима је потребна и потврда Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности о непоседовању непокретности подносиоца пријаве, као и извод из листа непокретности РГЗ за непокретност за чију куповину конкуришу.

Неопходна је и потврда Пореске управе да подносилац пријаве није био обвезник пореза на пренос апсолутних права на непокретности, обвезник пореза на наслеђе и поклон, као и да није био поклонодавац непокретности у протеклих пет година од дана објављивања јавног конкурса.

Пореска управа издаје и потврду да је подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе на рачунима јавних прихода. Потребно је прибавити и потврду надлежног суда да се против подносиоца пријаве не води извршни поступак. Обавеза кандидата је и да достави изјаву да ће живети у сеоској кући са окућницом непрекидно десет година.

У борби против сиромаштва Министарство за бригу о селу поднело је иницијативу за увођење социјално гарантованих пензија.

Министар Кркобабић каже да се социјално гарантоване пензије односе на мушкарце и жене који нису радили у фирмама, немају имовину, како би им била обезбеђена достојанствена старост.

„То је усклађено са европском политиком и основ у борби против сиромаштва. Друштво мора да буде свесно да постоји, не тако мали број људи, који никада неће имати пензију. Идеја је да ти људи добију социјално гарантовану пензију, не мању од 100 евра. Суседна Хрватска има 107 евра“, навео је Кркобабић.

Министарство за бригу о селу има још један активан програм а то је „куповина минибусева“ за села. Конкурс траје до 13. новембра.

Кркобабић каже да ти минибусеви бесплатно превозе најстарије и најмлађе суграђане од села до села или од села до града.

„Тај минибус би био бесплатан. Општина обезбеђује гориво и возача, а министарство средства за набавку минибуса. Већ смо опскрбили 35 општина, сада очекујем још 17 општина да добију на новом конкурсу“, рекао је Кркобабић.

Додаје да је оптимиста, да ће села оживети, а упорише за свој оптимизам налази у европским искуствима.

„Оптимиста сам јер у У Европи је тај процес кренуо. Градови се празне иду људи ка периферији, ка селима. Рад од куће то дозвољава и жеља младих људи да буду своји на своме, да иду у нове изазове, да се окушају. Морате да се окушате па и да не успете пробаћете нешто ново. Ово је више него успешан подухват“, закључио је Кркобабић.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs