Заливно поље Стапара на 1.500 хектара

Zalivno polje

Овогодишња суша, преполовивши каснолетње и јесење приносе актуелизовала је пројекте намењене наводњавању. Тако је недавно сомборско Градско веће донело низ закључака којима су циљ даље активности на формирању такозваног заливног поља Стапар, захваљујући којем неких 1.500 хектара најплоднијих ораница на западу Бачке не би више зависило од природних падавина.

Цео пројекат заливног поља давнашњи је сан овдашњих агронома и пољопривредника, али су се тек почетком изградње пута Стапар-Сивац, пре три године, створили и реални услови да се уђе у реализацију пројекта који би омогућио постављање система за наводњавање на око 1.500 хектара ораница, захваљујући којем би и мали и велики пољопривредни произвођачи унапредили производњу и постали конкурентнији на тржишту.

Стапарским земљорадницима је 2020. године представљен идејни пројекат заливног система којим би требало да се управља по принципу водне задруге, односно заједнице, који се примењује у Холандији и Италији. Наиме у овим земљама које представљају модел успешне пољопривреде оваквим системима управљају водне заједнице или задруге, те је земљорадницима предложено да се и они организују у такозвану водну задругу, што су надлежне институције оцениле као иновативан и у Србији јединствен подухват.

Конкретни услови за његову реализацију остварени су захваљујући изградњи седам цевастих пропуста испод пута Стапар – Сивац у делу катастарске општине Стапар, чију је изградњу Сомбор финансирао са преко 11 милиона буџетских динара, док је Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” уложило 14 милиона.

Предвиђеном изградњом заливног поља Стапар створили би се услови за избор једногодишњих и вишегодишњих пољопривредних култура чије је узгајање сложеније и захтева примену наводњавања. Захваљујући пројектованом заливном пољу предвиђа се већи профит по хектару производње, а самим тим и отварање радних места у Стапару, па је крај лета обележила одлука сомборских градских већника да се убрзају активности око израде пројекта и добијања грађевинске дозволе за изградњу заливног поља Стапар.

У том смислу градоначелник Антонио Ратковић овлашћен је да са предузећем „Хидропројект“ из Зрењанина закључи анекс уговора по коме ће се допунити пројектни задатак за заливно поље Стапар пројектовањем две монтажно-бетонске трафо станице снаге 630 кВА са припадајућом опремом, што би, према предвиђањима могло да кошта 240.000 динара.

Одељењу за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе наложено је да по разрешењу спорних питања везаних за пет парцела у к.о. Стапар покрене активности на исходовању локацијских услова, а потом по пријему пројекта за грађевинску дозволу исходују грађевинску дозволу за изградњу заливног поља Стапар.

Реализација наредног корака окончања активности по овом пројекту наложена је Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине, пред којима је, поред обавезе да прате ток реализације, да након израде локацијских услова, организују састанак са пољопривредницима, власницима парцела на којима се планира изградња заливног поља Стапар.

Такође, наведено је да се морају наставити активности на организовању „пољопривредног инкубатора” који ће се ангажовати на обезбеђењу финансијских средстава за изградњу заливног поља Стапар, праћењу изградње и његове експлоатације. Одељењу за пољопривреду је наложено да сву пројектну документацију којом располажу поново достави на увид Одељењу за привреду, туризам и локални економски развој.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs