За промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва 70 милиона динара

Inovacije

Влада Србије определила је 70 милиона динара за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва путем манифестација, промотивних кампања, штампаних и мултимедијалних пибликација, као и спровођењем програма менторства у 2022. години.

Влада је донела Уредбу о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва за 2022. годину.

Програм спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој.

Продукција ТВ емисија, округли столови, менторство, фокус групе

Максимално 23 милиона динара по одобреном пројекту намењено је за планирање, израду и спровођење промотивне кампање у средствима јавног информисања о значају развоја иновација (израда креативних решења, продукција ТВ емисија, промотивне кампање у електронским и штампаним медијима).

За организацију манифестација (конференције, округли столови, радионице) које доприносе промоцији и популаризацији иновација и иновационог предузетништва намењено је до 20 милиона динара по пројекту.

Максимално пет милиона динара по одобреном пројекту је за израду и спровођење програма менторства и обука чији је циљ промоција иновација у функцији подизања ефикасности и унапређења процеса рада у предузећима.

До пет милиона по пројекту намењено је за израду и спровођење истраживања о стању, проблемима и перспективама иновационог екосистема у Србији (теренска, телефонска истраживања, фокус групе).

Максимално 10 милиона динара намењено је за израду штампаних и мултимедијалних публикација које доприносе промоцији и популаризацији иновација и иновационог предузетништва у широј популацији (израда плаката, брошура, видео материјала).

За спровођење пројеката чији је циљ дигитализација уживања културног, уметничког и духовног наслеђа Србије и српског народа намењено је до пет милиона динара по одобреном пројекту.

Циљ програма је, како пише у уредби, информисање јавности, универзитетске, академске, научно-истраживачке и пословне заједнице, а пре свега младих, “о системским мерама које спроводи Влада у циљу развоја технолошких и друштвених иновација, иновационог екосистема, иновационог предузетништва и иновационе инфраструктуре”.

Ко има право да конкурише?

Право на коришћење бесповратних средстава има организација која конкурише заједно са јединицом локалне самоуправе која има више од 150.000 становника.

Организација треба да је регистрована у Агенцији за привредне регистре, да има израђен детаљан акциони план пројекта, детаљан буџет пројекта, да је измирила обавезе по основу пореза и доприноса и локалних дажбина.

Од организације која жели да конкурише се тражи и да поседује искуство у конкретној области, и неопходне техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди успешну реализацију пројекта.

Пријавом може да се конкурише за средства за реализацију само једне мере предвиђене Програмом.

Србија је средстава за промоцију иновација определила по угледу на Швајцарску, Финску, Израел, које већ деценијама спроводе системске мере за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва, пише у Уредби.

Ове државе су, како пише, мерено према глобалном индексу иновативности, водеће у свету.

– Реализацијом овог програма Србија настоји да подстакне грађане, а посебно младе, да размишљају на предузетнички начин, као и да их охрабри да у већој мери оснивају своје иновационе и технолошке стартап компаније.

Право на коришћење бесповратних средстава немају организације и јединице локалне самоуправе које нису оправдале средства добијена на основу истог овог програма у 2021.

Јавни конкурс ће расписати Кабинест министра након усвајања програма, а рок за пријаве биће од дана објављивања конкурса до утрошка средстава.

Активност за коју су одобрена средства, као и сва плаћања у вези са њеном реализацијом, мора бити започета након потписивања уговора, а плаћања извршена до 31. децембра 2022. године.

Правдање утрошених средстава мора да се изврши најкасније до 15. фебруара 2023. године, пише у Уредби.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs