Изменама правилника о Мери 1 IPARD програма проширена листа корисника

Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде објавила је измене правилника о Мери 1 IPARD програма. На основу њих, право по позиву за подношење захтева за одобравање IPARD подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, који се ускоро очекује, имаће носиоци пољопривредних газдинстава, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге уписане у Регистар пољопривредних газдинстава. Дакле, биће омогућено да конкуришу и предузећа, микро, мала и средња, под условом да имају регистрована газдинства.

Изменама правилника промењена је дефиниција која се односи на младог пољопривредника, којом се прецизира да је та особа млађа од 40 година у тренутку подношења захтева за одобравање пројекта. То практично значи да млади, потенцијални IPARD корисници, који би у моменту подношења захтева били на граници од 40 година старости, нису више у ризику да у току обраде захтева остану без додатних пет одсто подршке.

Изменама правилника даје се објашњење када је нека инвестиција започета. У случају када је започета инвестиција у изградњу објекта која није део IPARD захтева за подршку, подносилац захтева ће бити у обавези да достави привремену ситуацију са грађевинском књигом за изведене радове или налаз овлашћеног судског вештака грађевинске струке, који садржи утрошак радова и материјала за изведене радове. На овај начин, потенцијални корисници ће моћи кроз IPARD програм да остваре подршку и заврше инвестицију коју су започели из других извора финансирања.

Усвојеним изменама правилника, обухваћена је измењена Листа прихватљивих трошкова, која је у децембру 2020. године потврђена од Европске комисије. Тиме је проширена могућност подршке за инвестиције које до сада нису биле на Листи прихватљивих трошкова.

ПОДРШKА И ДО МИЛИОН ЕВРА!

Позив који многи са нестрпљењем очекују биће отворен три месеца и обухватиће широк спектар инвестиција за које се из IPARD фонда може добити подршка до 65 одсто или 70 одсто за улагање у планинским подручјима. Највећи износ подршке је 700.000 евра, за секторе воћа, поврћа, осталих усева, грожђа, а до милион евра за секторе меса, млека… Укупно на располагању ће бити 6,6 милијарди динара.

Б.K.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије