Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2022. години

Povrće

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње на територији АП Војводине у 2022.години јесте унапређење органске производње у Аутономној покрајини Војводини. Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2022. години.

Бесповратна средстава која се додељују по овом Конкурсу намењена су за трошкове контроле и сертификације производа добијених по методама органске производње од овлашћених организација које издају сертификат, за органске производе у 2022. години.

За реализацију активности предвиђено је укупно- 1.000.000,00 динара.
Средства за подршку инвестиција по Конкурсу – додељују се бесповратно.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 80% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције. Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). Максимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 100.000,00 динара.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице: носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, правно лице:привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства, земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства, сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по Конкурсу, за више намена у оквиру конкурса.

Конкурс је отворен до 15.11.2022. године.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs