Кулско Општинско веће утврдило предлоге финансијске подршке породицама са децом, те помоћи при образовању

У Малој сали Скупштине општине Кула одржана је 95. седница Општинског већа општине Кула, на којој су чланови Већа, између осталог, утврдили предлоге Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кула за 2021. годину, финансијској подршци породици са децом и побољшању услова за задовољавање основних потреба деце при образовању и васпитању, покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула и одлуке о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула.

Такође, Веће је утврдило предлоге Решења о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Пречистач Врбас-Кула“ Врбас за 2021. годину и Решења о давању сагласности на измене и допуне посебног програма за коришћење средстава из буџета општине Врбас и Кула ЈКП „Пречистач Врбас-Кула“ Врбас за 2021. годину, престанку мандата в.д. директора ЈКП „Пречистач Врбас-Кула“ Врбас и Решења о именовању в.д. директора ЈКП „Пречистач Врбас-Кула“ Врбас, а донето је и Решење о измени Решења о образовању и именовању Савета за родну равноправност и остваривање једнаких могућности општине Кула.

Сви предлози Одлука и Решења биће упућени Скупштини на разматрање и усвајање.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Тагови:

Најновије