Министарство пољопривреде додељује бесповратна средства за опрему за наводњавање и бушење бунара

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде објавила је конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку нове опреме за наводњавање и ископ/бушење бунара. Право на коришћење ових средстава у 2021. години могу да остваре носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, научно-истраживачке организације, факултети и институти, средње стручне школе у пољопривреди као и високе школе струковних студија из области пољопривреде. На конкурс могу да се исто тако јаве и предузетници и земљорадничке задруге.

Право на средства по конкурсу подносилац може да оствари ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (активан статус) и води се у регистру као власник парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање. Максимални износ средстава по поднетој пријави је три милиона динара без урачунатог пореза на додату вредност. Износ средстава који се одобрава је до 60 посто вредности набављене опреме за наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност на коју се односи пријава и која се сматра прихватљивим инвестиционим улагањем. Пријаве се подносе до 24. маја.

За ископ/бушење бунара у функцији наводњавања право да поднесе захтев има носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар у активном статусу. Од подносиоца  пријаве захтева се да као власник има доказ о упису у Регистар парцелу која се води као земљиште и користи за пољопривредну производњу (њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак и трстик) на којој се обавља ископ/бушење бунара .

Право на коришћење средства поднсилац пријаве може да оствари ако не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција. Средства за реализацију инвестиције одобравају се до 80 посто по дужном метру ископа/бунара, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа/бунара без урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ средстава по поднетој пријави је 180.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност. Пријава на овај конкурс подноси се до 24. маја.Пријаву за конкурс можете преузети ОВДЕ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Тагови:

Најновије