Министарство пољопривреде донело нови правилник о подстицајима за рурални туризам и старе занате

Ruralni razvoj

Министарство пољопривреде донело је нови Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима. Правилником се ближе прописују врсте, услови, начин и образац пријаве, као и максимални износи подстицаја по кориснику.

Подстицаји обухватају инвестиције у сектору руралног и ловног туризма, домаћу радиност, старе и уметничке занате. Право на коришћење подстицаја, у складу са Законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, имају носиоци  регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва, земљорадничке задруге и удружења.

Подстицаји се остварују на основу конкурса који за сваку календарску годину расписује Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, а спроводи Управа за аграрна плаћања.

Б. K.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Тагови:

Најновије