МУП: Наредба о предаји оружја и муниције правно је утемељена

Oružje

Наредба министра унутрашњих послова о предаји нерегистрованог оружја и муниције правно је утемељена, оправдана и сразмерна законом утврђеном циљу очувању безбедности грађана и јавног реда и мира у Републици Србији, саопштили су из МУП-а поводом навода појединих медија који су пренели ставове одређених личности којима се доводи у питање законитост и уставност наредбе министра унутрашњих послова о предаји нерегистрованог оружја и муниције, чије је трајање продужено до 30. јуна ове године.

Из МУП-а истичу да су ови ставови, пре свега правно и чињенично неутемељени, а притом и лишени сваког осећаја за препознавање јавног интереса у актуелном тренутку.

Законом о оружју и муницији, који као леx специалис уређује ову област, прописано је: „легализација оружја и муниције јесте поступак регистрације или предаје нерегистрованог оружја, односно муниције које је лице држало без одобрења надлежног органа у коме није потребно доказивати порекло оружја и муниције, а власници који региструју или предају оружје и муницију за време трајања легализације не могу бити прекршајно нити кривично гоњени за нелегално набављање, држање и ношење оружја и муниције“.

Из МУП-а су сапштили да је наведеним законом прописано да „министар може када то захтевају разлози очувања безбедности грађана и јавног реда и мира, периодично, расписати легализацију оружја и муниције“, и на основу цитираних законских одредби, потпуно је очигледно да је наредба министра унутрашњих послова заснована на закону и у складу са Уставом.

У конкретном случају, министар унутрашњих послова је у складу са својим изворним овлашћењем из закона, донео наредбу којом је расписао легализацију, односно предају нерегистрованог оружја, док је тачком 2. ове наредбе интерпретирана одредба Закона о оружју и муницији, у којој је поред осталог прописано да власници који предају оружје и муницију за време трајања легализације не могу бити прекршајно нити кривично гоњени за нелегално набављање, држање и ношење оружја и муниције.

Из МУП-а су додали да на овај начин, доношењем наредбе, министар унутрашњих послова није одредио надлежности Министарства или туђе надлежности, нити је физичким и правним лицима установио права и обавезе које нису већ установљене законом, већ је расписао легализацију, односно предају оружја и муниције и одредио рок у којем се то може учинити.

Такође, одредбе члана 3. и члана 46. Закона о оружју и муницији представљају нераскидиву материјално-правну целину и морају се приликом анализе правног института „легализације“ у смислу Закона о оружју и муницији тумачити на тај начин.

Министарство унутрашњих послова указало је да „легализација“ оружја и муниције као правно генерички појам у смислу одредаба овог закона је поступак који се може реализовати на два начина, регистрацијом (оружја) или предајом (оружја и муниције).

Регистрацијом се омогућава лицима која поседују оружје а немају дозволу за држање оружја, да поднесу захтев за регистрацију оружја надлежном органу и да, у случају да испуњавају законом прописане услове, региструју то оружје као легални власници, док предаја оружја подразумева предају оружја и муниције у власништво државе.

Ни у првом ни у другом случају, они који то учине, на основу императивне одредбе закона, неће бити кривично одговорни за неовлашћено држање и ношење оружја.

Применом било ког метода тумачења правне норме (логичким, језичким, системским, историјским, циљним или било којим другим) потпуно је извесно да је законодавац, коришћењем везника „или“, дао могућност и овлашћење надлежном ауторитету, у овом случају министру надлежном за унутрашње послове, да изабере једну, другу или обе могућности приликом доношења наредбе. Избор у конкретном случају није ствар слободне оцене министра, већ зависи од постојања разлога прописаних у закону: „очувања безбедности грађана и јавног реда и мира“ и од циља који се жели постићи овом мером, наведено је у саопштењу МУП-а.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs