МУП расписао конкурс за упис 300 полазника за обављање ватрогасно-спасилачких послова

Министарство унутрашњих послова уписаће 300 полазника на стручно оспособљавање за обављање ватрогасно-спасилачких послова.

Пријава на конкурс са документацијом подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата, а позив је отворен до 25. маја 2021. године.

Селекциона процедура траје од један до три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана. 

Кандидати су у обавези да испуне посебне критеријуме и успешно прођу процес селекције, који се спроводи следећим редоследом: лекарски прегледи, психолошка селекција, провера базично-моторичког статуса и интервју.

Сваки појединачни део процеса селекције је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме. 

Путне трошкове, трошкове лекарских прегледа и трошкове боравка у току процеса селекције сносе кандидати.

Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских прегледа, психолошке селекције, провере базично-моторичког статуса и интервјуа врши се најкасније седам дана пре њиховог почетка.

Лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, у складу са утврђеним критеријумима.

Потпуна равноправност кандидата у процесу селекције обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде под шифром.

Кандидати имају право да остваре увид у сопствене резултате у свим фазама процеса селекције.

Кандидати који су испунили услове и успешно прошли процес селекције за полазнике Основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица, рангирају се на основу збирних резултата у свим деловима селекције. 

Комисија утврђује коначну ранг листу кандидата.

Уколико за потребе попуњавања ватрогасно-спасилачке јединице за коју је расписан конкурс не буде рангиран довољан број кандидата који испуњавају услове конкурса у погледу поседовања важеће националне возачке дозволе за управљање моторним возилом „Ц“ категорије, могу се рангирати кандидати који поседују важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, уз обавезу да возачки испит „Ц“ категорије положе у року од 18 месеци од дана завршетка основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица.

На основу коначне ранг листе, одлуку о пријему кандидата доноси министар унутрашњих послова.

Кандидат који не буде примљен на обуку писмено се обавештава у року од осам дана од дана доношења одлуке.

Министарство унутрашњих послова и кандидат који је након спроведеног конкурса примљен на курс за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства, закључују уговор о утврђивању међусобних права и обавеза.

Уговор се закључује пре почетка, а најкасније у року од десет дана од дана почетка обуке.

Кандидатима који не испуне услове предвиђене конкурсом за пријем, уз писмено обавештење, на кућну адресу враћа се и документација приложена уз пријаву на конкурс.

Полазник који успешно заврши Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова, у складу са законом и подзаконским актима. 

Полазник који успешно заврши Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица радни однос заснива у својству приправника у ватрогасно-спасилачкој јединици, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству, или да надокнади стварне трошкове стручног оспособљавања.

Полазницима је у току обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, сходно уговору који полазник закључује са Министарством унутрашњих послова.Додатне информације о конкурсу, као и потребној документацији која је потребна за аплицирање на исти можете погледати ОВДЕ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије