Наредних годину дана катастарски премер у Сонти

Републички геодетски завод обавештава имаоце права на непокретностима да ће се на делу катастарске општине Сонта површине 440 ha, у грађевинском реону насељеног места Сонта, општина Апатин, изводити катастарски премер у циљу обнове катастра непокретности. Геодетске радове на катастарском премеру изводиће геодетска организација „ГЕОСОФТ“ д.о.о. из Београда.

Позивају се сви имаоци права на непокретностима да учествују у поступку катастарског премера и да извођачу радова дозволе приступ непокретностима у периоду извођења катастарског премера, те да на прописан начин међним белегама, димензија 7х7х40 cm, обележе граничне тачке катастарских парцела у складу са чланом 49. Закона и чланом 15. Правилника.  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије