Народни посланици данас проглашавају промене Устава Србије

Skupstina
Посланици Скупштине Србије данас ће на посебној седници прогласити промене Устава Србије.

Уставне промене односе се на област правосуђа, а грађани су се о њима позитивно изјаснили на референдуму 16. јануара.

На дневном реду седнице, са почетком у 17.00 часова, биће проглашење Акта о промени Устава Републике Србије и Уставног закона за спровођење Акта о промени Устава Србије, саопштено је из скупштине.

Републичка изборна комисија (РИК) саопштила је да је коначни резултат референдума о промени Устава Србије у области правосуђа показао да је за промену гласало 59,62 одсто гласача, док је “не” заокружило 39,35 одсто.

Циљ промене Устава је постизање веће независности судства и самосталности јавног тушилаштва.

Усвојеним амандманима мењају се уставне одредбе о уређењу судова и јавних тужилаштава, тако да ће судије, председника Врховног суда и председнике судова бирати Високи савет судства (ВСС), а не више Народна скупштина.

Такође и главне јавне тужиоце и јавне тужиоце бираће Високи савет тужилаца, а не више Народна скупштина.

Поред осталог, укида се први избор судија на мандат од три године и гарантује сталност судијске функције, која траје од избора за судију док судија не наврши радни век.

Амандмани предвиђају и промену назива највишег суда у Републици, па ће уместо Врховни касациони суд тај суд носити назив Врховни суд.

ВСС ће чинити 11 чланова од којих су шест судије које бирају њихове колеге судије, четири истакнута правника које бира Народна скупштина и председник Врховног суда који.

Председника Врховног суда и председнике судова ће такође бирати ВСС.

За чланове ВСС из реда истакнутих правника могу бити изабрана лица са најмање 10 година искуства у правној струци, који не могу бити чланови политичке странке и морају бити достојни ове функције.

Њих ће бирати Народна скупштина после спроведеног јавног конкурса, а детаљни услови за конкурс биће прописани законом.

Највеће промене тичу се организације јавног тужилаштва и предвиђају да функцију јавног тужилаштва врше Врховни јавни тужилац, главни тужиоци и јавни тужиоци.

Главни тужиоци вршиће функцију садашњих јавних тужилаца, а садашњи заменици јавних тужилаца постаће јавни тужиоци и вршиће функцију јавног тужилаштва заједно са главним јавним тужиоцима.

Највише јавно тужилаштво се више неће звати Републичко јавно тужилаштво већ Врховно јавно тужилаштво, а којим руководи Врховни јавни тужилац.

Амандмани предвиђају и да главне јавне тужиоце и јавне тужиоце бира Високи савет тужилаца, а не више Народна скупштина на предлог Владе.

Само ће Врховног јавног тужиоца и даље бирати Народна скупштина на предлог Високог савета тужилаца, после спроведеног јавног конкурса.

Високи савет тужилаца има 11 чланова од којих су пет јавни тужиоци које бирају главни јавни тужиоци и јавни тужиоци, четири истакнута правника које бира Народна скуоштина, Врховни јавни тужилац и министар надлежан за правосуђе.

После проглашења уследиће израда пратећих закона које треба ускладити са уставним променама које су грађани прихватили.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs