НИС тражи израђивача елабората за изградњу соларних фотонапонских електрана на објектима

Solarni panel

Компанија НИС а.д. Нови Сад огласила је позив за достављање понуда за израду техно-економског елабората за изградњу соларних фотонапонских електрана на објектима и слободним површинама на земљишту у власништву НИС-а.

Тражи се израђивач елабората за грађевине које су у власништву НИС-а, а у питању су:

– Фабрика пијаће воде Јазак,
– Складиште деривата нафте Нови Сад,
– Аеросервис Сурчин,
– Пословне зграде Нови Сад и Београд и
– Рафинерију нафте Панчево.

Циљ израде елабората је утврђивање просторних, техничких, енергетских и других ограничења за градњу ФНЕ, као и димензионисање ФНЕ и одређивање енергетских перформанси и утврђивање економске оправданост инвестиције.

Како је наведено у тендерској документацији, понуђач мора бити уписан у регистар привредних субјеката за пројектовање предметне врсте објеката. Такође, један од услова је и да понуђач мора имати најмање пет референтних пројеката – соларних фотонапонских електрана.

Као оквирни почетак пружања услуге наведен је 1. август 2022. године.

Рок за пружање услуга, како се наводи у тендерској документацији, не може бити дужи од 135 календарских дана, од дана почетка радова, односно крајни рок је 15. децембар 2022. године.

Рок за достављање понуда је 5. јул до 12 сати.

Више детаља о тендеру можете пронаћи ОВДЕ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови: