Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада

obaveštenje

Из Општинске управе Кула обавештава се јавност да је јуче, 17. маја, оператер „Пољосмарт“ д.о.о. из Црвенке поднео захтев за издавање дозволе за третман и складиштење неопасног отпада.

Механички третман и складиштење обављаће се на катастарској парцели 4095/1 к.о. Црвенка, у улици Вељка Влаховића ББ. Оператер ће сакупљати неопасни отпад од привредних и физичких лица и складиштити на наведеној локацији, а ту ће се обављати и разврставање и третман дрвеног отпада (репарација или уситњавање палета). Након тога ће се репариране палете продавати, а отпад ће се испоручивати крајњем купцу. Транспорт ће вршити овлашћени оператер са потребном дозволом за транспорт.

Рок за достављање мишљења и предлога је 28. мај текуће године и то путем адресе електронске поште ејесевиц@кула.рс или на адресу Општинске управе Кула, Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Лењинова 11, Кула.

Увид у податке и захтев оператера може се извршити у претходно поменутом Одељењу, до 28. маја.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије