Обавештење о увиду и упису у бирачки списак

obavestenje

Поводом расписаних избора за народне посланике за 03. април 2022. године, излаже се на увид грађанима део бирачког списка за подручје Града Сомбора, почев од 17.02.2022. до 18.03.2022. године, сваким радним даном у времену од 7.30 – 15.00 часова и дана 18.03.2022. године до 24.00 часа.

Део бирачког списка излаже се на тај начин, што се путем рачунарске опреме у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1, у канцеларији број 2, уношењем јединственог матичног броја грађанина, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Обавештавају се грађани са територије Града Сомбора да почев од 17.02.2022. до 18.03.2022. године могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку, у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1, – канцеларија број 2, у времену од 7.30 до 15.00 часова сваког радног дана и дана 18.03.2022. године до 24.00 часа. Уз захтеве се прилажу потребни докази.

Обавештавају се малолетни држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Града Сомбора, да до 18.03.2022. године до 24.00 часа могу тражити упис у бирачки списак за подручје Града Сомбора, у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1, – канцеларија број 2, ако до дана избора, односно на сам дан избора тј. 03.04.2022. године стекну пунолетство.

Обавештавају се грађани да у Градској управи града Сомбора могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка тј. до 12.03.2022. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Обавештавају се грађани да у Градској управи града Сомбора могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка тј. до 12.03.2022. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству.

Обавештавају се интерно расељена лица да почев од 17.02.2022. до 18.03.2022. године имају право на упис у бирачки списак према месту у коме су пријављени са тим статусом, као и да могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку, у згради Скупштине града Сомбора у Сомбору, Трг цара Уроша 1, – канцеларија број 2, у времену од 7.30 до 15,00 часова сваког радног дана и дана 18.03.2022. године до 24.00 часа. Уз захтеве се прилажу потребни докази.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћења и потребни докази.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије