Одобрено расписивање Јавног огласа за давање у закуп градског грађевинског земљишта

Gradsko vece Grada Sombora

Градско веће града Сомбора одржало је данас 130. седницу на чијем дневном реду се нашлo пет тачака.

Између осталог, Градско веће одобрило је предлог за расписивање Јавног огласа за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора, а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени у производној 2022/2023. години. За узимање у закуп градског грађевинског земљишта које се користи као пољопривредно земљиште заинтересована лица моћи ће да поднесу затворене писане понуде, а јавно надметање спровешће именована Комисија. Графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама, а којe су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити на званичном сајту Гео Србија-  www.geosrbija.rs. Све потребне информације могу се добити у згради Градске управе града Сомбора (Жупанија), Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине, у канцеларији бр. 55 – контакт особа Гордана Цветићанин, и у Одељењу за комуналне делатности и имовинско-правне и стамбене послове, канцеларија број 207/2 -контакт особа Росана Крстић; и то сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова. Право да учествује у јавном надметању  има физичко лице са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа, као и правно лице које је власник пољопривредног земљишта у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији Града Сомбора.

На 130. седници чланови Градског већа прихватили су и информацију о завршним радовима у оквиру пројекта израде санационих мера са уклањањем однетог отпада на дивљој депонији у Станишићу. Према овом пројекту, за рашчишћавање дивље депоније у Станишићу биће ангажовано Јавно комунално предузеће „Чистоћа“, а након уклањања отпада предвиђено је да се Јавно комунално предузеће „Зеленило“ ангажује за послове пошумљавања овог простора. За пројекат уклањања дивље депоније у Станишићу Покрајина је обезбедила средства у износу од 2.500.000 динара а Град Сомбор 2.200.000 динара.Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs