Одржана 30. седница Општинског већа општине Оџаци

На 30. седници Општинског већа општине Оџаци, а која је одржана данас, 17. маја, усвојена су следећа акта:

 • Одлука о давању у закуп пословног простора у Бачком Грачацу,
 • Одлука о давању у закуп пословног простора у Лалићу,
 • Одлука о давању у закуп пословног простора у Српском Милетићу,
 • Одлука о давању у закуп пословног простора КУД-у „Бранислав Нушић“ Лалић,
 • Решење о накнади штете настале услед уједа паса луталица,
 • Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Оџаци у 2021. години,
 • Решење по жалби Станков Миливоја из Оџака,
 • Решење о расподели средстава из области спорта,
 • Закључак о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци,
 • Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Српски Милетић по ребалансу буџета општине Оџаци за 2021. годину,
 • Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Дероње за 2021. годину,
 • Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Бачки Брестовац за 2021. годину,
 • Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Оџаци за 2021. годину,
 • Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Бачки Грачац за 2021. Годину,
 • Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Каравуково за 2021. годину,
 • Закључак о давању сагласности на Финансијски план МЗ Богојево за 2021. годину,
 • Закључак о давању сагласности за продужење радног односа једног лица у Центру за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,
 • Закључак о суфинансирању превоза културно-уметничких друштава и осталих удружења у области културе,
 • Закључак о утврђивању критеријума о додели новчаних награда подстицај у студирању, у школској 2020/2021 години за студенте основних академских студија и мастер студија који се школују на високим школским установама чији је оснивач Република Србија,
 • Финансијски план ЛАП-а за унапређење образовања, здравља, запошљавања, становања и социјалне заштите Рома у општини Оџаци за 2021. годину,
 • Програм подршке унапређења енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Оџаци,
 • Закључак о давању сагласности – пројекат „Санација путева у насељеним местима у општини Оџаци“,
 • Одлука о измени Плана јавних набавки.

Следећи акти су разматрани и упућени Скупштини општине на усвајање:

 • Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта,
 • Одлука о финансијској подршци породици са децом,
 • Извештај о раду Месне заједнице Лалић,
 • Извештај о раду Месне заједнице Дероње,
 • Финансијски извештај и извештај о раду за 2020. годину Месне заједнице Богојево,
 • Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије