Од данас обавезни нови системи е-фискализације и е-фактура

Račun

Од данас, 1. маја, у Србији је обавезна примена новог модела електронске фискализације, тако да су сви обавезници дужни да издају нове фискалне рачуне са QR кодом, како би наставили да раде у складу са законом. Како је најавило Министарство финансија, од данас ће у јавном сектору почети и примена система електронских фактура.

Транзициони период за прелазак на нови модел фискализације је почео 1. новембра и завршио се јуче. У току трајања транзиционог периода паралелно су функционисали стари и нови модел, који ће од данас бити обавезан за све обвезнике фискализације.

Држава је, како порески обвезници не би имали трошак преласка на нови модел фискализације, обезбедила субвенције у износу од 100 евра по уређају и 100 евра по локацији за све који су се пријавили за ту врсту помоћи, а за привреднике који нису у систему ПДВ-а тај износ је био већи за 20 одсто. За субвенције се пријавило 130.966 обвезника фискализације, а укупно је у ту сврху исплаћено око пет милијарди динара.

Предности које доноси нови систем су бројне, и за државу, и за привреду и за грађане, јер се на тај начин сузбија нелојална конкуренција и омогућава ефикаснија борба против сиве економије, олакшава пословање, смањују трошкови на дужи рок, укида се непотребно администрирање и ствара бољи пословни амбијент.

Наиме, укида се трошак фискализације/дефискализације каса, годишњих сервиса фискалних уређаја, нестаје трошак куповине и складиштења такозваних контролних трака, укида се претплата код мобилних провајдера за ГПРС, наводи Министарство. Такође, новим моделом фискализације се стварају услови за ефикасно праћење и контролу пореских обвезника код којих постоји ризик од избегавања плаћања пореза.
Уједно, ревносни обвезници фискализације ће бити поштеђени непотребних контрола. Омогућава се и већи број пореских контрола у седишту пореског органа, што ће смањити потребу за теренским контролама. С обзиром на то да ће инспектори добијати квалитетне податке, време које су уштедели могу да искористе за друге задатке.

Оно што је важно за грађане јесте да нови модел фискализације предвиђа постојање QР кода на сваком фискалном исечку, чиме купци, односно корисници услуга, могу да провере да ли је рачун издат у складу са законом и чијим скенирањем мобилним телефоном купац успоставља везу са Пореском управом и добија информације да ли је његов рачун оригинал, да ли је прослеђен у ПУ или не.
Тако је сваки купац уједно и контролор фискалних рачуна што повећава могућност откривања свих који фалсификују фискалне рачуне. Када је реч о новом систему електронских фактура, од данас наступа обавеза субјекта јавног сектора да прими и чува електронску фактуру, и да издаје електронске фактуре другом субјекту јавног сектора.

Електронска фактура и субјектима јавног сектора

Данас наступа и обавеза субјекта приватног сектора да изда електронску фактуру субјекту јавног сектора. То значи да, како се наводи, од данас пословање са државом постаје економичније и сигурније, а Законом о електронском фактурисању прописан начин слања, примања и чувања е-фактура ће постепено усвојити и привредни субјекти у међусобним трансакцијама.

Обавеза субјекта приватног сектора да прими и чува електронску фактуру издату од стране субјекта јавног сектора, примењиваће се од 1. јула 2022. године. На крају, обавезе издавања и чувања електронске фактуре у трансакцијама између субјеката приватног сектора наступају од 1. јануара 2023. године.

То су уједно и датуми од када се примењује обавеза да се електронски евидентира обрачун пореза на додату вредности.

Коришћење система електронских фактура ће бити бесплатно, а бенефити које ће овај систем донети су бројни, оценило је Министарство. Применом Закона о електронском фактурисању, привредни субјекти који су у систему пореза на додату вредност моћи ће да рачунају да ће се знатно убрзати поврат ПДВ-а. Наиме, уколико се улазна и излазна фактура поклопе у систему, омогућиће се много бржи поврат ПДВ-а, а не као што је до сада рок био 45 дана.

Тиме ће бити решена једна од основних замерки које се могу чути од стране привреде, када је у питању поврат ПДВ-а. Употребом система електронског фактурисања, то питање ће у потпуности бити решено.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије