Општинско веће општине Кула донело правилник о остваривању права на финансијску подршку за лечење малолетне деце

Општинско веће општине Кула донело је Правилник о финансијској подршци за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији општине Кула, којим се уређују услови, начин и критеријуми за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце. Критеријуми за остваривање права на финансијску подршку за лечење малолетне деце су:

-да родитељи, односно бар један од родитеља, старатељи, усвојиоци, или хранитељи имају држављанство Републике Србије,
-да дете за које се подноси захтев има држављанство Републике Србије,
-да је дете за које се подноси захтев млађе од 18 година,
-да родитељи/старатељи, и дете за које се подноси захтев имају пребивалиште на територији општине Кула најмање годину дана пре подношења захтева,
-да трошкови лечења детета, трошкови оперативних захвата, трошкови за набавку лекова, ортопедских помагала, спровођења дијагностичких поступака и трошкови других медицинских процедура нису обухваћени у потпуности, или су делимично обухваћени обавезним здравственим осигурањем преко РФЗО-а, већ је породица принуђена да их сноси из личних разлога.

Захтев се подноси на одговарајућем обрасцу и мора бити својеручно потписан од стране подносиоца захтева, а уз њега иде и Изјава. Уз захтев се прилаже:

-уверење о држављанству Републике Србије подносиоца захтева,
-уверење о држављанству Републике Србије детета,
-уверење о пребивалишту детета,
-процена, потврда или мишљење доктора медицине, специјалиста педијатрије да дете болујеод ретке или тешке болести,
-фотокопије медицинске документације,
-потписана изјава од стране подносиоца захтева да лечење детета или побољшање квалитета живота детета у захтеваној мери није остварена у целости или делимично путем обавезног здравственог осигурања преко РФЗО-а, или неким другим путем.

Захтев се може поднети само за лечење, лекове, медицинске процедуре, дијагностике и помагала која се препоручују, научно су доказана и прихваћена у пракси, као и да не представљају експерименталне облике лечења. Захтев се подноси Центру за социјални рад општине Кула, уз пратећу документацију.

Захтев за финансирање подршке лечења малолетне деце са пребивалиштем на територији општине Кула
Правилник за финансирање подршке лечења малолетне деце са пребивалиштем на територији општине Кула
Изјава

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs