Оџаци: Општинско веће усвојило Решење о накнади штете коју проузрокују напуштене животиње

Sednica

Општинско веће општине Оџаци одржало је данас 89. седницу, а на Дневном реду нашло се 14 тачака.

На седници су разматрана и послата Скупштини на доношење следећа акта:

-Одлука о покретању поступка реализације пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Оџаци,
-Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Оџаци за 2022. годину,
-Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци, катастарска парцела број 2330 к.о. Ратково,
-Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Оџаци, катастарска парцела број 626/1 к.о. Оџаци,
-Закључак о утврђивању 20% већег броја деце од броја уписаних у васпитну групу за Предшколску установу „Полетарац“ Оџаци, за радну 2022/2023. годину,
-Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији општине Оџаци.
-Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Оџаци,
-Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуга“ Оџаци.

Такође, чланови Већа усвојили су: Решење о накнади штете коју проузрокују напуштене животиње, Решење по жалби на Решење Општинског већа број 02-90/2022-ИИИ, Решења за расподелу средстава из буџета општине Оџаци из области спорта, Одлуку о избору директних корисника (привредних субјеката) који су конкурисали на Јавни позив број: 011-5/2022-ИИИ од 28. јула, Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе, а усвојен је и Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја општине Оџаци за претходну 2021. годину.

Седницом Општинског већа председавао је председник Горан Николић.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs