Породична пензија и за ванбрачне партнере, информишите се о условима

Брак склопљен пред матичарем више није услов за породичну пензију. Тако ће сви они који су били у ванбрачној заједници, после смрти партнера наследити и пензију ако су живели заједно три године. Исто важи и за оне који са преминулим пензионером имају заједничко дете.

Владимир Станковић, директор Сектора за остваривање права из ПИО фонда наводи за РТС да то право, међутим, удовица може да оствари само ако је навршила 53 године у тренутку смрти ванбрачног партнера.

  • Уколико она рецимо нема навршених 53 године живота, али има навршених 45 година живота онда ће право на породичну пензију стећи кад буде навршила 53 године живота, објашњава Станковић.

Када су у питању мушкарци, они породичну пензију не могу да добију пре 58 године.

  • Што се тиче удовца неопходно је да он има навршених 58 година живота у тренутку смрти ванбрачног партнера, наводи гост Јутарњег програма.

Објашњава да ће пензиони чек стизати чак и на адресу разведеног супружника уколико је судском пресудом утврђено да има право на издржавање.

  • Уколико је дошло до развода брака, уколико је пресудом утврђено право на издржавање или уколико је престала ванбрачна заједница и утврђено такође право на издржавање у том случају такође по том основу може остварити право на породичну пензију, објашњава Станковић.

За супружнике војних лица важе другачија правила 

Ванбрачни партнер професионалног војника који је погинуо за време ратних дејстава право на породичну пензију стиче без обзира на навршене године под условом да није поново склопио брак.

Дете стиче право на породичну пензију и она му припада до навршених 15 година живота. Након тога дете има право на породичну пензију до завршетка школовања – највише до навршених 20 година живота ако похађа средњу школу и 26 година живота – ако похађа високошколску установу. 

  • Постоје одређени изузеци и после тог периода али то су посебни случајеви – уколико је школовање прекинуто услед неке болести, уколико је продужено школовање услед служења војног рока. Може се десити рецимо да је за дете утврђено да је неспособно за самостални живот и рад и пре те 26 године, па чак и у неким случајевима и после 26 године кад постоји могућност да се то право на породичну пензију оствари, објашњава гост Јутарњег програма.   

На питање да ли постоји могућност да се продужи породична пензија после 26 године уколико је рецимо неко на докторским студијама одговара да је немогуће јер је ограничена годинама живота.

Говорећи о износу породичне пензије наводи да породична пензија зависи од тога колико је преминули имао стажа и висине уплаћених доприноса.

  • Пошто се породичне пензије практично остварују од пензије или од оног стажа који је био уплаћен за преминулог практично породична пензија зависи од тога колико је преминули имао стажа и висину уплаћених допрноса. При том наравно уколико је он остварио право на породичну пензију онда се ту одређује породична пензија. Уколико преминули није остварио право на пензију онда се ту утврђује као од лица које је у осигурању где се узима у обзир колико је стажа имао. Другим речима, најмање је неопходно да има пет година стажа осигурања да би се остварило право на породичну пензију, објашњава Станковић.

Услови за остваривање три године живота или заједничко дете

Подсећа да су 2019. године практично услови за остваривање права на породичну пензије изједначени у односу на лица која су била у браку и лица која су била у ванбрачној заједници.

  • Услов је да је та брачна заједница односно ванбрачна заједница трајала најмање три године или да су имали заједничко дете, наводи гост Јутарњег програма.

Објашњава да постојање ванбрачне заједнице не утврђује ПИО фонд већ се та чињеница утврђује пред судом у ванпарничком поступку.

  • Практично суд на основу доказа и између осталог и изјава сведока утврђује да је та брачна заједница трајала, а што се тиче остваривања права на породичне пензије неопходно је најмање да је три године трајала. Одлука суда се доставља ПИО фонду уз захтев за остваривање права на породичну пензију и у склопу са другим доказима практично ми у ПИО фонду одлучујемо о томе да ли лице има право на породичну пензију, објашњава Станковић.

Нова правила ступила су на снагу 2019. године и како каже до сада је нешто мање од 1.000 лица остварило право на породичну пензију по основу ванбрачне заједнице.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs