Постаните медијатор – посредник у потрошачком спору

О поступку у потрошачким споровима, предностима у вансудском решавању спора  потрошача указује Виолета Стаменковић, диломирани правник, као једна од 13 посредника у Србији, која се налази на листи тела за вансудско решавање потрошачких спорова при Министарству трговине, туризма и телекомуникација РС.

  • Пре свега желим да се захвалим Министарство трговине, туризма и телекомуникација РС на ангажовању у тимском раду у циљу унапређења рада АДР-а тела у Републици Србији, у оквиру Твининг пројекта Јачање заштите потрошача у Републици Србији као одговор на нове изазове на тржишту који спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Словачком Републиком, Пољском и Савезном Републиком Немачком. Веома је битно стално информисати суграђане о правима и начину решавања њихових ппроблема уопште, а у овом сличају о правима потрошача када настане пробем, тј.(спор), казала је Стаменковић.

Јасно треба да знају грађани када стичу статус потрошача у поступку потрошачког спора.

Својство потрошача има свако физичко лице које купује робу или закључује уговор о пружању услуга са трговцем. Потрошачки спор је сваки спор који произилази из уговорног односа потрошача и трговца, на који се примењују посебна правила парничног поступка (Закона о парничном поступку; ЗПП).

То је први основни услов да би се спор сматрао потрошачким.

Други услов је рекламација потрошача, уложена у законском предвиђеном року за рекламацију потрошача. Знамо да гаранција обавезује трговца без обзира на њену форму, односно на то да ли је дата у писаном облику или усменим путем, путем рекламе или на било који други начин.

Рекламација је захтев који потрошач непосредно упућује трговцу ради отклањања несаобразности робе или услуге, ради остваривања права из гаранције, због погрешно обрачунате цене или ради отклањања других недостатака за које је одговоран трговац.

Трговац је дужан да води евиденцију примљених рекламација (Kњига рекламација) и да је чува најмање две године од дана подношења рекламација потрошача, изда потрошачу писану потврду о пријему рекламације или да електронским путем потврди пријем рекламације ако је поднета на тај начин. Рок за решавање рекламације је најдуже осам дана од њеног пријема.

Без обзира на одговор трговца на рекламацију који може бити позитиван или негативан, то су два основна услова који мора да се испуне да би се могао покренути потрошачки спор путем вансудског поравнања.

Треба направити разлику између судског и вансудског решавање потрошачких спорова да би наши грађани имали праву представу шта је посредовање у потрошачком спору.

Ако трговац не прихвати захтев из рекламације потрошача, ако протекне рок за давање одговора на рекламацију, као и у другим случајевима повреде потрошачког права, потрошач може да поднесе тужбу ради заштите права потрошача (чл. 143 ЗЗП).

У потрошачком спору се не плаћа судска такса за тужбу ако вредност предмета спора не прелази износ од 500.000,00 динара.

Посебна правила поступка предвиђају и да се поштује начело хитности у потрошачком спору тужба се не доставља на одговор, већ се туженом доставља уз позив за главну расправу, која се заказује и одржава најкасније у року од 30 дана од дана пријема тужбе у суд. Пресуда у потрошачким споровима објављује се одмах по закључењу главне расправе.

Ово је уједно и савет свим лицима које воде потрошачке спорове пред судом да увек инсистирају на начелу хитност.

Kада је посредовање, тј. медијација као вансудско решавање спора поступак је још бржи од судског и има предности за трговца. Тело које спроводи вансудско решавање спора је дужно да све податке током поступка чува као тајну, све што је речено у поступку посредовања.

То је кључни момент да трговци виде предност за себе јер не губе своју репутацију нити урушавају свој имидз, јер судске пресуде се објављују у јавности и што доводи до негативне рекламе трговцу.

Драги суграђани, потрошачи, трговци увидите да вансудско решавање ваших проблема (спора) је на обострано задовољство.

Ако желите да постанете посредник, односно медијатор и имате високу стручну спрему, прилика за то је обука  коју спроводи Факултет политичких наука Београд, од 13. до 17. септембра 2021. године. Можете бити активано лице у вансудском решавању спорова.

Све додатне информације везано за добијање лиценце посредник коју издаје, након спроведене обуке министарство правде РС, можете добити преко мејл адресе reg.kancelarijaposrednika@gmail.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Тагови:

Најновије