По кућама у Србији креће производња струје на енергију сунца

Solarni panel

Компанија Gruner Serbian из Власотинца прва је компанија у Србији која је постала купац и истовремено произвођач електричне енергије из обновљивих извора, а с овим првим комерцијалним купцем/произвођачем ЈП Електропривреда Србије закључила уговор о потпуном снабдевању с нето обрачуном.

Ова компанија изградила је соларну електрану на крову производног објекта, инсталисане снаге 500 кW, а њеним прикључењем купац-произвођач користиће произведену електричну енергију за сопствену потрошњу, док ће вишак испоручивати у електроенергетски систем и тако знатно смањити трошкове за преузету електричну енергију која је купована на отвореном тржишту.

Осим с овом компанијом, ЕПС је потписао и уговоре с домаћинствима, која су поднела захтеве за закључење уговора о потпуном снабдевању с нето мерењем и о њима одмах обавестио оператора дистрибутивног система – ЈП Електродистрибуција Србије.

Следећи корак је прикључење електране на електроенергетски систем, који је у обавези да уради оператор дистрибутивног система и то у року од пет дана од закључења уговора. Након прикључења, у наредних пет дана, оператор дистрибутивног система уписује крајњег купца у Регистар купаца–произвођача, који тако и стиче тај статус. Дакле, могућност да у Србији неко истовремено буде и купац и потрошач електричне енергије постоји и они који то желе могу да то и да ураде.

По речима лидера за енергитику у Делоитте Београд Жељка Марковића, улагање у соларне панеле, односно производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије исплати се након десетак година, што је око половине века трајања соларних система. Уз то, остварује се и низ позитивних ефеката – штеди се сопствени новац, потом и енергија, повећава се производња зелене енергије и позитивно утиче на заштититу животне средине.

– Висина улагање у овакве системе зависи од инсталисане снаге, а одређено је карактеристикама потрошње – каже Марковић. – На цену утиче много фактора, разликује се од купца до купца и креће се од 0,7 ЕУР по вату инсталисане снаге до 1,1 ЕУР за привреду, док је за домаћинства цена нешто виша. Просечан рок исплативости такве инвестиције за привреду је од шест до осам година, а код домаћинстава, код којих је исплативост инвестиције у директној вези с потрошњом, између девет и десет година. То је у складу с важећим стандардима јер се, практично, дуже од половине века трајања оваквих система струја троши бесплатно. Ипак, најважније је да онај ко жели да буде купац/произвођач струје стави на папир све трошкове, добро димензионише систем који планира да користи и провери његову исплативост и тек онда крене у инвестицију.

Он указује да је количина струје коју купац/произвођач може производити ограничена на основу снаге прикључка коју има, а мора се поштовати и услов да производња не сме бити већа од његове годишње потрошње. То заправо значи, указује Марковић, да се количине које ће бити испоручене у мрежу утврђују на годишњем нивоу и уколико производња у том периоду надмаши потрошњу, разлика испручене количине у мрежу купцу/потрошачу неће бити плаћене.

– Ако је, рецимо, месечна потрошња купца/произвођача 500 киловата, односно годишње 6.000 киловата, током месеца, односно године могу се производити те количине струје, које су довољне за његове потребе. У случају кад је потрошња купца/произвођача мања од редовне месечне, а производња на месечном нивоу, односно 500 киловата, што се углавном дешава лети, вишак ће се предавати у мрежу – каже Марковић.

Различити уговори за домаћинства и фирме

Да би неко постао произвођач/купац, односно да би домаћинства и фирме које намеравају да производе електричну енергију из обновљивих извора за сопствене потребе, уз могућност да испоруче у систем вишкове енергије или преузму електричну енергију када им је то потребно, морају прибавити одговарајућу документацију. С домаћинствима се закључује уговор о потпуном снабдевању с нето мерењем, а с фирмама уговор о потпуном снабдевању са нето обрачуном. Суштинска разлика између нето мерења и нето обрачуна је да код нето обрачуна цена преузете електричне енергије не мора бити иста као цена по којој се испоручује електрична енергија у електроенергетски систем.

Пре подношења захтева за закључење уговора неопходно је да купац изгради електрану која користи обновљиве изворе енергије и чија инсталисана снага није већа од одобрене снаге прикључка објекта купца. Неопходно је и да се прилагоди мерно место, односно постави двосмерно бројило, као и да се оператору система достави потврда да су уређаји, инсталације и мерно место исправни и у складу са прописима и стандардима.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs