Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја пред апатинском одборницима

Skupština Apatin

Скупштина општине Апатин заказана је за петак, 24. септембар, са почетком у 10 сати, у Великој сали апатинског Дома културе. Председник СО Апатин Милан Шкрбић за 11. сесдницу Скупштине предлажио је дневни ред од 15 тачака.

Одборници СО Апатин одлучиваће о следећим предлозима:

  1. Предлог Решења о престанку мандата члана Општинског већа општине Апатин
  2. Предлог Решења о избору чланова Бирачког одбора за спровођење тајног гласања
  3. Предлог Решења о именовању члана Општинског већа  општине Апатин
  4. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину, са Извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар-јун 2021. Године

– предлог закључка

5. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели награде „24. октобар“ општине Апатин

6. Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Апатин за 2021. Годину

7. Предлог Решења о прибављању откупом у јавну својину општине Апатин, непокретности у Сонти

8. Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину у општини Апатин

9. Предлог Одлуке о одређивању лица које ће вршити оверу ЗИП обрасца за јавна предузећа и друштва капитала чији је оснивач општина Апатин

10. Разматрање Извештаја о годишњем програму пословања Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин за 2020. годину, са извештајем овлашћеног ревизора и Одлуке Надзорног одбора о расподели добити

– предлог закључка

11. Предлог Решења о разрешењу чланова Комисије за доделу Новембарских награда

12. Предлог Решења о именовању чланова Комисије за доделу Новембарских награда

13. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ Купусина

14. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ Купусина

15. Предлог Решења о измени Решења о предлагању чланова Комисије за признавање права и враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs