Преко 220 милиона динара за уређење пољопривредног земљишта

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде расписала је конкурс за расподелу средстава за извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2021. години, за чега је опредељено укупно 222 милиона динара динара.

Kорисници ових средстава, у зависности од врсте радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, инвестиционих и других улагања, могу да буду јединице локалне самоуправе, физичка лица, научноистраживачке организације као факултети и институти акредитовани од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација министарства надлежног за послове науке за област биотехничких наука. Међу онима који могу да конкуришу за средства су и образовне установе, средње стручне школе у области пољопривреде и високе школе струковних студија из пољопривреде. Исто тако на конкурс могу да се јаве и привредна друштва, предузетници и земљорадничке задруге.

Kонкурсом је утврђена документација коју је потребно поднети уз пријаву. Утврђени су и критеријуми за остваривање права на коришћење средстава као и начин решавања пријава у случајевима када су укупна потраживања подносилаца  већа од расположивих средстава намењених за извођење наведених радова, на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта. Нова инвестициона и друга улагања обухватају комасацију (инвестиционе радове и геодетско-техничке радове), набавку нове опреме за наводњавање, ископ/бушење бунара у функцији наводњавања као и стављање у функцију пољопривредне производње напуштеног пољопривредног земљишта у складу са наменом.

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу који се може преузети са интернет странице Министарства пољопривреде, односно Управе за пољопривредно земљиште.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs