Преко 220 милиона динара за уређење пољопривредног земљишта

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде расписала је конкурс за расподелу средстава за извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2021. години, за чега је опредељено укупно 222 милиона динара динара.

Kорисници ових средстава, у зависности од врсте радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, инвестиционих и других улагања, могу да буду јединице локалне самоуправе, физичка лица, научноистраживачке организације као факултети и институти акредитовани од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација министарства надлежног за послове науке за област биотехничких наука. Међу онима који могу да конкуришу за средства су и образовне установе, средње стручне школе у области пољопривреде и високе школе струковних студија из пољопривреде. Исто тако на конкурс могу да се јаве и привредна друштва, предузетници и земљорадничке задруге.

Kонкурсом је утврђена документација коју је потребно поднети уз пријаву. Утврђени су и критеријуми за остваривање права на коришћење средстава као и начин решавања пријава у случајевима када су укупна потраживања подносилаца  већа од расположивих средстава намењених за извођење наведених радова, на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта. Нова инвестициона и друга улагања обухватају комасацију (инвестиционе радове и геодетско-техничке радове), набавку нове опреме за наводњавање, ископ/бушење бунара у функцији наводњавања као и стављање у функцију пољопривредне производње напуштеног пољопривредног земљишта у складу са наменом.

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу који се може преузети са интернет странице Министарства пољопривреде, односно Управе за пољопривредно земљиште.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије