Примљен захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

Obaveštenje

Обавештава се јавности да је примљен захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада од стране оператера „Еxтра ауто транспорт” доо из Врбаса. Надлежни орган обавештава јавност да је оператер „Еxтра ауто транспорт” доо из Врбаса, Маршала Тита бр.56, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада дана 24.05.2022. године.

Складиштење ће се обављати на катастарској парцели бр.5819 к.о. Кула, у Кули, улица Маршала Тита бр.1. Оператер ће сакупљати неопасни отпад од привредних и физичких лица и транспортоваће до наведене локације. На локацији ће се обављати привремено складиштење. Након тога, отпад ће се транспортовати до крајњег купца друмским саобраћајем, сопственим возилом.

Рок за достављање мишљења и предлога је 6. 06. 2022. године, на е-маил: ејесевиц@кула.рс или на адресу Општинске управе Кула, Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Лењинова бр.11 Кула.

Увид у податке и захтев оператера може се извршити у просторијама Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, канцеларија бр. 405 до 6.06.2022.године.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије