Расписан конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

Министарство за бригу о селу је расписало Јавни позив за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом.

Максималан износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара.

Пријава и пратећа документација шаље се препорученом пошиљком на адресу улица Булевар Михајла Пупина бр.2а, 11.070 Нови Београд или предајом на писарницу на наведеној адреси. Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на конкурс –средства за доделу бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом-НЕ ОТВАРАТИ”, са пуним називом и адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.

Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава, до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021.године.

Детаљније информације условима и самом конкурсу можете погледати ОВДЕ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Тагови:

Најновије