Расписан Оглас за издавање у закуп пословних простора

Obaveštenje

На сајту Јавног комуналног предузећа “Простор” Сомбор објављен је Оглас за издавање у закуп пословних простора путем прикупљања писмених Јавним оглашавањем.

У питању су следећи пословни простори:

Пословни простор који се налази у Станишићу, кат. парцела бр. 994/2 КО Станишић, уписан у Лист непокретности број 3202, ул. Ослобођења бр. 92, површине 101,00м2

Пословни простор који се налази у Риђици, кат. парцела бр. 797 КО Риђица, уписан у Лист непокретности број 537, ул. Арсенија
Чарнојевића бр. 16, локал бр. 2, површине 44,60 м2

Пословни простор који се налази у Риђици, кат. парцела бр. 303 КО Риђица, уписан у Лист непокретности број 537, ул. Светог Саве бр. 64, површине 30,00 м2, локал бр.1

Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 3933/1 КО Сомбор 1, уписан у Лист непокретности бр. 227, ул. Краља Петра Првог бр.8, пасаж, површине 40 м2

Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 5888 КО Сомбор 1, уписан у Лист непокретности бр. 9149, ул. Краља Петра Првог бр.28 – пасаж, површине 60м2

Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 5886 КО Сомбор И, уписано у Лист непокретности број 2926 ул. Краља Петра првог бр. 24, пасаж, површине 30м2

Пословни простор који се налази у Станишићу, кат. парцела бр. 1011/1 КО Станишић, уписано у Лист непокретности број 3447, ул. Ослобођења бр. 62, површине 70м2.

Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 3929/1 КО Сомбор И, уписано у Лист непокретности број 3335 ул. Трг цара Лазара бб, површине 26,21м2

Гаража која се налази у Сомбору, кат. Парцела бр. 8103/2 КО Сомбор И, уписана у Лист непокретности број 9549, ул. Грује Дедића 6-10, гаража број 15, површине 15,00м2

Право учешћа на Јавно, огласу за прикупљање понуда имају сва домаћа правна лица или предузетници уписани у регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (у даљем тексту АПР). Физичка лица-искључиво за закуп гараже

Понуђач је дужан да уплати депозит у износу од три почетне месечне закупнине закључно са 06.10.2022. године.
Уколико се пословни простор буде користио у сврху угоститељства приликом закључења Уговора о закупу износ месечне закупнине увећава се за 20% од понуђеног, односно излицитираног износа, у складу са Одлуком; уколико се пословни простор буде користио у сврху финансијског посредовања, осигурања, клађења/коцкања или фармацеутске делатности, приликом закључења Уговора о закупу износ месечне закупнине увећава се за 100% од понуђеног, односно излицитираног износа, у складу са Одлуком.

Пријаве на Јавни оглас подносе се искључиво у затвореној коверти, без обзира на начин достављања, на адресу ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор, Сомбор, улица Венац Радомира Путника бр. 18, Република Србија, закључно са 07.10.2022. године, са назнаком ЗА КОМИСИЈУ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР “НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС”.

Пријаве поднете после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Предметне непокретности могу се погледати у периоду од понедељка, 26. септембра до 6. октобра, у времену од 9 до 13 часова.
Све додатне информације могу се добити на контакт телефон 025/515-0093 или ОВДЕ.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs