Расписан Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица у Апатину

Stanovi

Општина Апатин расписала је Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања. Помоћ може бити додељена избеглицама које имају пребивалиште или боравиште на територији општине Апатин, укључујући чланове њиховог домаћинства, а којима је она неопходна како би побољшали услове становања.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала и опреме, неопходних за побољшање основних услова становања, при чему је максимална вредност једног пакета материјала и опреме, по домаћинству корисника, 700.000 динара, а минимална 180.000 динара.

Помоћ је, према слову позива, наменска и додељу се та завршетак започетих радова или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу да се побољшају услови становања породичних домаћинстава.

Подносиоци пријаве на Јавни позив морају да испуне следеће услове:

– Да имају избеглички статус
– Да имају пребивалиште или боравиште у општини Апатин
– Да имају у својини 1/1 или у сусвојини или заједничкој имовини са неким од чланова породичног домаћинства непокретност која је уписана у катастар непокретности
– Да је уписана непокретност без терета
– Да предметна непокретност не испуњава услове становања, а да ће се доделом средстава оспособити за употребу
– Да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави
– Да немају на себи непокретност у Србији или држави порекла или другој држави, а којом би решили своје стамбене проблеме
– Да немају приходе којим су могли да реше своје стамбене потребе
– Да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла
– Да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави
– Да се непокретност за коју се додељују средства налази на територији општине Апатин

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 31. мај 2022. године и то на адресу општине Апатин, Српских владара 29, 25260 Апатин, лично или путем поште са назнаком „Пријава на Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања“.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs