Рок за подношење захтева за заштитне тракторске рамове истиче 8. децембра

Traktor

Агенција за безбедност саобраћаја (АБС) подсећа да се захтеви за доделу заштитних рамова за тракторе могу поднети до 8. децембра.

Модели и типови трактора који су обухваћени субвенционисаном доделом заштитног рама за употребљавани трактор су: ИМТ 533, ИМТ 539, ИМТ 540, ИМТ 542 и ИМТ 549, наводи се у саопштењу АБС-а.

Како наводе, заштитни рам служи да пружи заштиту возача трактора приликом превртања.

Уградњом заштитних рамова који су испитани и одобрени смањује се број страдања, као и повреда уколико дође до превртања трактора.

Подсећају да су услови које физичка лица као подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају да испуне следећи: правилно попуњен захтев са личним подацима, потврда да је лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину.

Такође и фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа којим се потврђује да је возило регистровано, фотографија предње стране трактора за који се подноси захтев, доказ о измиреним трошковима прописаних административних такси у износу од 1.040,00 динара, потврде које се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старије од 30 дана од дана подношења захтева, сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе искључиво на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Захтеви за субвенционисану доделу заштитног рама подносе се Агенцији у затвореној коверти на адресу: Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд, са назнаком „Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама“.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs