Рок примене Правилника о електронској фактури померен на 1. фебруар

Rad

Изменама Правилника о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања које су ступиле на снагу 31. децембра 2021. године, одложена је примена овог Правилника са 1. јануара 2022. године на 1. фебруар 2022. године.

То значи, да се овај Правилник који прописује минималан садржај електронске фактуре неопходан за њено процесуирање кроз систем електронских фактура из члана 5. Закона о електронском фактурисању, случајеве у којима поједини елементи електронске фактуре могу бити изостављени, случајеве у којима је предвиђена обавеза исказивања додатних елемената, на основу других прописа којима се уређује издавање одређених врста фактура, форму и начин доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начин и поступак електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начин примене стандарда електронског фактурисања примењује од 1. фебруара 2022. године.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије