Свака општина добија могућност за отварање агробизнис зоне

Уредба о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе, коју је у усвојила Влада на својој полседњој седници, отвориће могућност да свака општина добије своју агробизнис зону. То значи и решавање система за наводњавање, електрификацију поља и, наравно, више инвестиција у агробизнис, рекао је министар пољопривреде Бранисав Недимовић, додајући да су изузете оне парцеле које могу бити предмет реституције.      

По уредби, државно пољопривредно земљиште може се дати на коришћење за производњу енергије коришћењем обновљивих извора енергије ветра и сунца изградњом, односно постављањем електрана на енергију ветра са пратећом инфраструктуром – објекти ветрењаче, далеководи, пилони, расвета и други објекти у функцији електране, као и опреме за производњу струје коришћењем енергије ветра. Закупац може бити физичко или правно лице, а коришћење државног земљишта може се уговорити на рок до 30 година.

Општине групишу државно пољопривредно земљиште које се може користити у ове сврхе. Свако ко је заинтересован за закуп ове врсте, општини подноси писмо о намерама које мора да садржи све детаље везане за пројекат. Одлуку да ли ће се неко земљиште дати у закуп за ове сврхе доноси општина, али уз сагласност министра пољопривреде.

Годишња накнада за коришћење државне земље може бити минимум петоструки износ просечне цене закупа по хектару државног пољопривредног земљишта на територији Србије, па до тридесетоструког износа просечне цене закупа.

Б. K.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Тагови:

Најновије