Све што треба да знате о попису становништва најављеном за октобар 2022. године

Popis
Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду. Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији почиње 1. октобра 2022. године у 8:00 часова ујутру и траје до 31. октобра 2022. године у 20:00 часова.

Податке директно од грађана прикупљају пописивачи, идући „од врата до врата”, при чему одговоре испитаника уносе у електронске упитнике помоћу лаптопова.

Пописом се обухватају:

држављани Републике Србије са пребивалиштем, односно боравиштем у Републици Србији, без обзира на то да ли су у време спровођења Пописа присутни у свом месту становања или привремено бораве у другом месту у Републици Србији или у иностранству;
стално настањени странци, странци којима је одобрен привремени боравак у Републици Србији и друга лица која у време спровођења Пописа бораве на територији Републике Србије;
домаћинства;
станови и друге настањене просторије.

Најзначајнија разлика пописа у односу на друга статистичка истраживања јесте у томе што се пописом прикупљају подаци до најнижег територијалног нивоа (насељено место, делови насеља) и што пружа податке о специфичним групама становништва – по полу, старости, образовној структури, брачном статусу, економској активности и др. Подаци прикупљени у попису од великог су значаја и за:

годишње процене броја становника (у међупописном периоду) и пројекције броја и основних структура становништва за дужи период;
обезбеђивање оквира за истраживања која се спроводе на бази узорка;
анализу и оцену стања у економском и друштвеном развоју земље; анализу демографске ситуације и миграционих токова;
израду и мерење успешности реализације стратегија, инвестиционих и развојних планова, како на нивоу државе, тако и на локалном нивоу;
образовање и науку;
остваривање права припадника националних мањина која проистичу из појединих закона (Закон о заштити права и слобода националних мањина, Закон о националним саветима националних мањина и Закон о службеној употреби језика и писма);
дефинисање степена урбанизације, као и израду типологије руралних и урбаних подручја и других типологија, у складу са међународним стандардима;
заштиту животне средине;
израду извештаја за потребе међународних институција и др.

Уколико пописивач никога не затекне код куће, доћи ће поново у неком другом термину, а ако и тада код куће нема никога оставиће писано обавештење о свом доласку и информацију да грађани позивом на беспатан број инфо-центара могу уз помоћ оператера да ступе у контакт са пописивачем и договоре термин пописивања.
У попису се прикупљају подаци о јединственом матичном броју грађана (ЈМБГ), тако да за Вас и чланове Вашег домаћинства можете да припремите неки од документа са ЈМБГ-ом (уколико овај податак не знате напамет), како бисте ЈМБГ издиктирали пописивачу.

Нисте у обавези да пописивачу дајете на увид лична документа, зато што се подаци у попису прикупљају на основу изјаве.

Према Закону о Попису 2022. прикупљени пописни подаци користе се искључиво у статистичне сврхе, тако да не могу бити уступљени другим физичким или правним лицима.

Сва лица која су привремено одсутна из свог домаћинства, било да су одсутна због рада, школовања или из неког другог разлога, биће пописана у свом домаћинству, а податке о њима даће присутни чланови домаћинства. Истовремено, ова лица биће пописана и као тзв. привремено присутна лица и у месту у којем се тренутно налазе, али ће се у резултатима пописа исказивати као становници места у којем живи њихово домаћинство из којег су само привремено одсутни.

У попису се прикупљају подаци и о члановима домаћинства који се у време пописа налазе у иностранству (школују се, раде или бораве у иностранству из других разлога). Податке о одсутним чланова домаћинства могу да дају чланови њихове породице у Републици Србији. Студенти и ученици који су смештени у студентским и ђачким домовима и интернатима биће пописани два пута: као привремено присутна лица у месту у којем се привремено бораве због школовања, и у месту у којем живи њихова породица.

Први прелиминарни резултати Пописа о броју становника, домаћинстава и станова, по општинама и градовима, објављују се у року од 30 дана од дана завршетка пописивања, односно најкасније до краја новембра 2022.

Коначни резултати пописа објављују се сукцесивно, почев од марта/априла 2023. па све до 30. јуна 2024. године, у складу са Календаром објављивања који ће бити правовремено објављен на веб-сајту РЗС-а.

Од првог општег пописа људства па до Првог светског рата, пописи су се у просеку спроводили на скоро сваких пет година: 1841, 1843,1846, 1850, 1854, 1859, 1863, 1866, 1874, 1879, 1884, 1890,1895, 1900, 1905, 1910. Попис становништва који је спроведен у октобру 1866. године сматра се првим модерним пописом. Попис из 1884. године разликује се од свих ранијих пописа, јер је спроведен на основу закона – „Закон о попису људства и имовине“. Од тада су сви пописи на тлу Србије вршени на основу посебне законске регулативе. Попис 2011. године је први попис након 100 година који је Република Србија спровела као самостална држава.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs