Селаковић: Нови закон омогућиће већу безбедност на раду

Skupština

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Никола Селаковић изјавио је да је тежња Предлога закона о безбедности и здрављу на раду да се створи социјално-економска мотивација код свих учесника у процесима рада, тако да све већи број привредних субјеката активно управља безбедношћу и здрављем на раду.

„Боља законска решења омогућиће стварање услова за безбеднију и здравију радну средину која омогућава запосленима да продуктивно раде до пензије. Ова решења допринеће повећању продуктивности на радном месту, подстаћи ће економски раст, запошљавање и побољшање тржишта рада, што ће имати позитиван утицај на нашу привреду“, рекао је Селаковић на седници Скупштине Србије.

Истакао је да је, поред сталног повећања безбедности на послу, неопходно и промовисање културе превенције и добре праксе у области безбедности и здравља на раду на свим нивоима организовања послодаваца, што се постиже бољом едукацијом.

Министар каже да ће, уколико буде усвојен, тај закон омогућити већу заштиту запослених, тако што ће послодавац, на захтев радника, морати да га упути на лекарски преглед који одговара нивоу ризика на том радном месту, као и радницима који раде ноћу.

Затим, како наводи, нови закон омогућиће боље организовање обуке за безбедан рад, утврђивање превентивних мера за високоризичне послове, док су предвиђене посебне обавезе послодавцима у грађевинарству, која је најризичнија делатност.

Такође, како је навео Селаковић, нови закон предвиђа подизање нивоа компетенције стручњака за безбедност и здравље на раду, као и лиценцирање физичких лица која обављају ту делатност.

„Новина у закону је прописивање обавеза инспектора рада да забрани рад на градилишту када утврди да су непосредно угрожени безбедност и здравље запослених. Забрана рада изриче се инвеститору за цело градилиште и траје док трају околности које су довеле до угрожавања безбедности“, рекао је Селаковић.

Новим законом предвиђено је и прописивање новчаних казни у фиксном износу и поштравање казнене политике, тако да су максималне казне повећане са милион на два милиона динара.

Предвиђају се 73 различита прекршаја које се може изрећи за кршење закона, а за 18 се може изрећи казна у фикскном износу.

Селаковић је истакао да је закон у потпуности усклађен са законодавством ЕУ, и позвао посланике да гласају за тај Предлог закона.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs