Систем за интегрисано управљање ванредном ситуацијом и ризицима од катастрофа доступан Апатинцима

Општина Апатин обезбедила је за своје грађане коришћење мобилне апликације „СИУВС“. 

Систем за интегрисано управљање ванредном ситуацијом и ризицима од катастрофа за јединице локалне самоуправе настао је кроз пројекат имплементације Националног програма за управљање ризиком од елементарних непогода који је водила Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије из донације Швајцарске конфедерације и Јапана уз подршку Светске банке.

У питању је мобилна апликација која служи као алат за повећање безбедности путем размене информација и знања о последицама и поступцима у случају природних катастрофа и других нежељених догађаја.

Путем ове апликације можете сазнати основне податке о ризицима за сваку општину на територији Републике Србије, информисати се о поступању у случају наступања ванредног догађаја, пријавити се за волонитирање у ванредним ситуацијама и добијати тренутне информације и упутства од надлежних органа која се тичу ванредних и других догађаја који могу имати значаја за безбедност или несметано обављање дневних активности.

Информације које се добијају путем ове апликације треба да допринесу већој безбедности људи, природних добара и имовине, те је важно да се преносе тачно и правовремено у духу заједничког стремљења да наше друштво учинимо безбеднијим о отпорнијим на различите изазове који настају као последица природних непогода или оних изазваних људским фактором.

Ова мобилна апликација, поред различитих информативних функција, омогућава комуникацију између Штаба за ванредне ситуације и свих грађана који преузму апликацију. На тај начин Штаб за ванредне ситуације, односно овлашћено лице, путем СИУВС система може да шаље нотификације на телефоне грађана о било ком ванредном догађају који се очекује или се дешава на територији општине и упутства за понашање у таквој ситуацији.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Тагови:

Најновије