Сомбор: Нова одлука о видовима стамбене подршке

Градско веће града Сомбора одржало је 48. седницу на чијем дневном реду су се нашле 22 тачке.

Чланови Градског већа одобрили су предлог одлуке о видовима стамбене подршке, која се доноси како би се ускладиле норме са законским одредбама, а предвиђа да Град Сомбор на својој територији спроводи два вида стамбене подршке и то доделу стана у закуп у виду непрофитне закупнине и стамбену подршку побољшања услова становања у виду доделе грађевинског материјала. Оба вида стамбене подршке спроводиће се путем јавног позива на коме ће заинтересовани грађани имати право да учестуву.

На 48. седници утврђен је предлог одлуке о првом ребалансу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2021. годину. Овом Одлуком утврђује се нови обим прихода и расхода буџета Града Сомбора, као резултат укључивања пренетих средстава из претходне године наменских трансферних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије, распореда истих по корисницима и ближим наменама у расходном делу буџета, као и из потребе појединих буџетских корисника за променама апропријација.

Такође, Градско веће утврдило је и предлоге решења о давању сагласности на одлуке о првим изменама и допунама програма пословања јавних комуналних предузећа „Простор“, „Водовод“ и „Чистоћа“.

Сви ови предлози наћи ће се пред одборницима на некој од наредних седница Скупштине града.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on google
Google+
Share on email
Email

Тагови:

Најновије