Сутра седница Скупштине општине Апатин

Apatin opština

Сутра, 13. септембра, са почетком у 10 часова, у Великој сали одржаће се седница Скупштине општине Апатин.
За седницу је предложен следећи дневни ред:
-Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога Пројекта јавно приватног партнерства за дугорочну испоруку топлотне енергије за грејање 11 јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Апатин
-Предлог Одлуке о утврђивању права бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица
-Предлог Одлуке о именовању енергетског менаџера општине Апатин
-Предлог Одлуке о конверзији потраживања по основу пореза и доприноса у трајни улог општине Апатин у капиталу пореског обвезника
-Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023 годину у општини Апатин
-Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиште које се налази у Блоку 79, и преноси у својину „ЕЕЦ ЕНГИНЕЕРИНГ ЕНЕРГY ЦЕНТЕР“ из Апатина, путем јавне лицитације
-Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиште које се налази у Блоку 97 и преноси у својину Пилиповић Ненаду из Апатина,
-Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиште које се налази у Блоку 64 и преноси у својину Продановић Василију из Апатина, путем јавне лицитације
-Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиште које се налази у Блоку 95 и преноси у својину Угарковић Данилу и Мирослави из Апатина, путем јавне лицитације
-Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиште које се налази на кат. парцели бр.1545/2 к.о.Пригревица, њива 1. класе и преноси у својину Варга Маји из Београда, путем јавне лицитације
-Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин пословни простор који се налази у Апатину у својину Глумичић Стевану из Апатина, путем јавне лицитације
-Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин пословни простор који налази у Апатину у својину Бајић Штрбо Биљани из Апатина, путем јавне лицитације
-Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Гимназије и стручне школе „Никола Тесла“ Апатин
-Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије и стручне школе „Никола Тесла“ Апатин
-Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин
-Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин
-Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Младост“ Пригревица
-Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Младост“ Пригревица
-Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар – јун 2023. године.
-Разматрање Извештаја о годишњем програму пословања Јавног предузећа „Дунавска обала“ Апатин за 2022.годину, са извештајем овлашћеног ревизора и на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити од 21. јуна 2023. године

-Разматрање прве измене Годишњег програма пословања за 2023. годину ЈКП „Наш дом“ Апатин и посебног програма коришћење средстава из субвенција за 2023. годину
-Разматрање Правилника о систематизацији радних места у Општинском културном центру Апатин
-Разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин
-Предлог Закључка о давању сагласности на употребу имена „Апатин“ у називу „Мото клуба“.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs
Претрага
Close this search box.