Увођење система за еколошку инспекцију, анализу и контролу загађивача

Sastanak
На иницијативу Министарства заштите животне средине, данас је одржан састанак коме су осим начелника Западнобачког управног округа Горана Нонковића и представника Министарства присуствовали:заменица градоначелника Града Сомбора Љиљана Тица, председник општине Кула Дамјан Миљанић, председник општине Оџаци Горан Николић, заменик председнице општине Апатин Радован Ђукић и њихови сарадници.
На састанку су информисани о следећем:
Министарство заштите животне средине уводи систем за еколошку инспекцију, анализу и контролу загађивача који је део јединственог Еколошког информационог система намењен прикупљању информација о еколошким проблемима, загађивачима, депонијама смећа и отпада, евидентирању и праћењу рада служби за обезбеђење опасног отпада, рециклажу отпада, евидентирању и праћењу рада служби за санирање и отклањање еколошких проблема и за двосмерну комуникацију са грађанима у циљу информисања о реализацији пројекта заштите животне средине, решавању еколошких проблема и подизању свести о екологији.
Систем за еколошку инспекцију, анализу и контролу загађивача (у даљем тексту Еколошки ИС) ће обезбеђивати следећи функционални ток:
– Путем јединствене мобилне и WEB апликације за целу територију Србије грађани ће моћи да достављају информације и захтеве за решавање еколошких проблема који су присутни на локалу, у облику текстуалне/мултимедијалне поруке.
– Све те поруке прикупљају се у јединственом Оперативном центру који аутоматизовано прави налоге за решавање проблема и прати реализацију извршења тих налога.
– Оперативни центар је у on-line комуникацији са надлежним институцијама (комуналне службе и институције локалне самоуправе) којима прослеђује налоге за интервенције и од којих очекује да добије извештаје о реализацији активности.
– Након добијања одговора од надлежне институције о санирању/отклањању пријављеног проблема, радници Оперативног центра обавештавају грађане директно преко мобилне апликације, SMS/MMS сервиса или путем вести на WEB сајту.
– Поред прослеђивања персонализованих одговора ка грађанима који су извршили пријаву проблема, Оперативни центар користи ову платформу комуникације да даје обавештења о тренутној еколошкој ситуацији како локално тако и за територију целе земље (као што су стање/загађеност ваздуха, река, воде итд.) или да даје обавештења и упозорења како би се спречиле велике еколошке штете.
– Инспектори Министарства заштите животне средине, инспектори Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Сектор инспекције за заштиту животне средине и еколошки инспектори јединица локалне самоуправе добијају од Оперативног центра радне налоге за контролу и проверу еколошких проблема на терену путем специјализоване мобилне апликације на мобилним телефонима или таблетима и приликом реализације својих активности бележе све податке у поменутој апликацији како би сачинили извештај или издали решење за даље активности на санирању/уклањању еколошког проблема на терену.
– У оквиру Оперативног центра постојаће ГИС систем евидентирања дивљих депонија и заштићених зона и области у циљу превенције и контроле делатности на тим подручјима како би се инспекцијским службама олакшао и унапредио процес контроле и надзора еколошких проблема и ситуација.
– У оквиру Оперативног центра постојаће систем надзора дивљих депонија преко система за видео надзор са системом надзора приступа преко кога ће се пратити  нелегалне активности на депонијама и давати налози за ванредну контролу или надзор.
– На основу скупљених података о локацијама, стању, активностима на санирању/отклањању еколошќих проблема, у оквиру Management Information система правиће се пресек стања и стратегија решавања еколошких проблема са моделирањем и креирањем акционих планова за реализацију активности, пројектовању буџетских средстава за те намене како на нивоу Министарства тако и локалних самоуправа.
– У оквиру Оперативног центра постојаће и WEB сервер преко кога ће јавност бити упозната са свим проблемима и активности у еколошкој сфери и преко кога се треба обезбедити персонализовани контакт са грађанима у правцу реализације њихових захтева за санирање/одстрањивање еколошких проблема на локалу. У оквиру овог сервиса треба обезбедити и платформу за „узбуњивање“ у случају проблема у сфери екологије на локалу, по принципу информисања искључиво грађана који су у непосредној близини тих проблема.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Тагови:

Најновије

error: Sadržaj je zaštićen. Copyright @ 025info.rs