У Оџацима одржана седница Скупштине општине

Skupština Odzaci

Данас је у Оџацима одржана 21. седница Скупштине општине, којом је председавала заменица председника Скупштине општине Оџаци, Александра Ћирић.

Одборници локалног парламента усвојили су следећа акта:

1. Одлука о предлогу преноса из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Оџаци,
2. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредном погодбом, катастарске парцеле број 278 и 279 КО Лалић,
3. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Оџаци непосредном погодбом, катастарске парцеле број 2349 и 2348 КО Оџаци,
4. Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Установе за физичку културу Спортско – пословни центар „Оџаци“ Оџаци,
5. Одлука о доношењу Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији у општини Оџаци у периоду 2021.-2024.године,
6. Одлука о предлогу преноса непокретности из јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Оџаци,
7. Одлука о изменама и допуни Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња општине Оџаци за период 2021-2023.године,
8. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе Спортски центар „Оџаци“,
9. Решења о именовању директора Туристичке организације општине Оџаци,
10. Закључак о давању сагласности Годишњи програм рада и План промотивних активности Туристичке организације општине Оџаци за 2022. годину,
11. Закључак о давању сагласности на Програм рада Јавне установе Спортски центар „Оџаци“ за 2022. годину,
12. Закључак о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ са музејском јединицом са планираним задацима за 2021.годину и анализом остварења,
13. Закључак о давању сагласности Плана и програма рада Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци и музејске јединице за 2022. године,
14. Закључак о усвајању Извештаја о реализацији годишњег плана рада ПУ „Полетарац“ Оџаци за календарску 2021. годину,
15. Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Статута Предшколске установе „Полетарац“ Оџаци,
16. Закључак о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци за 2021.годину,
17. Закључак о усвајању Извештаја о раду Месне заједнице Бачки Брестовац за 2021. годину,
18. Одлука о допунама Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности општине Оџаци
19. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Оџаци,
20. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Оџаци,
21. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,
22. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад „Оџаци“ Оџаци,
23. Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци,
24. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Бранко Радичевић“ Оџаци.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије