У Оџацима расписан Конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације за 2022. годину

Konkurs

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, који спроводи општина Оџаци за 2022. годину, а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за текућу годину, расписан је Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.

Крајњи корисници бесповратних средстава су, према тексту Конкурса, домаћинства са територије општине Оџаци. Домаћинства која остваре право на суфинансирање, могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог Конкурса.

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера:

– Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће

– Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница

– Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача породичне куће

– Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (пелет, брикет, сечка), грејача простора или замена постојећег грејача (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице

– Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела – радијатора, и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде

– Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће

– Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Право учешћа на Конкурсу остварују привредни субјекти који су уписани у регистар АПР-а, који су предузетници најмање 6 месеци од дана подношења пријаве, да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације и да имају атесте за материјале и производе.

Критеријуми за избор привредних субјеката су цена кључних добара заједно са уградњом, за меру за коју конкуришу и рок важења цена за меру коју конкуришу.

Рок за подношење пријава је 27. мај, а потребну документацију преузмите ОВДЕ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије