Јавни конкурс о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта

Zemljište

Општина Оџаци расписала је Јавни конкурс ради отуђења грађевинског земљишта из јавне својине. Предмет отуђења је неизграђено грађевинско земљиште на катастарској парцели блок број 37б, који представља зону породичног становања у насељеном месту Оџаци.

Будући купци, према Плану генералне регулације насеља Оџаци, могу земљиште користити за изградњу стамбеног објекта са највише четири стамбене јединице, а објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије. Почетна цена за грађевинско земљиште површине 5а 31 м2 износи 144.432 динара. Сви учесници могу своје понуде са пратећом документацијом доставити Комисији за отуђење непокретности из јавне својине, у затвореним ковертама, а рок за подношење понуда је 01.02.2022. године до 12 часова.

Отварање писаних понуда ће се одржати у сали Општинског већа општине Оџаци 01.02.2022. године са почетком у 13 часова.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Тагови:

Најновије